Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda
Cover

Creteo®Repair-Tankoslojna sanacija betona

 

Činjenice

Opsežna istraživanja pokazuju da su oštećenja betona pretežno uzrokovana njegovim pogrešnim sastavom i obradom. Tehnički zahtjevi proizvoda te kvalifikacija obrade kod sanacije betona proteklih su se godina izrazito povećali. Kako bi se ovakvo kretanje moglo pratiti na odgovarajući način, donesena je europska norma EN 1504 koja definira potrebna svojstva proizvoda za sanaciju betonskih građevina. Kako bi se betonskoj građevini omogućio zahtijevani životni vijek, neophodna je redovita zaštita betona te pridržavanje mjera za sanaciju pomoću proizvoda koji su u skladu s normom. RÖFIX Creteo®Repair sustavi za sanaciju i održavanje odgovaraju europskoj normi EN 1504, pa su stoga najprikladniji za stručno izvođenje popravaka betona.

Ciljevi sanacije betona:

 • Zamjena za oštećene betonske površine
 • Vizualno obnavljanje betonske površine
 • Zaštita betonske površine od štetnih utjecaja
 • Odgađa karbonizaciju betona
 • Snažna povezanost starog betona s novom zamjenskom betonskom masom
 • Slično ponašanje stare i zamjenske betonske mase prilikom promjene oblika
 • Slične vrijednosti paropropusnosti stare i nove betonske mase

 

Proizvodi iz linije Creteo®Repair

 • Creteo®Repair CC 100 Mort za reprofiliranje betona R4
 • Creteo®Repair CC 101 Mort za reprofiliranje betona R4
 • Creteo®Repair CC 105 HS-Mort za reprofiliranje betona R4
 • Creteo®Repair CC 106 HS Mort za reprofiliranje betona R4
 • Creteo®Repair CC 130 Mort za reprofiliranje betona R3
 • Creteo®Repair CC 135 HS-Mort za reprofiliranje betona R3
 • Creteo®Repair CC 150 Mort za reprofiliranje betona R2
 • Creteo®Repair CC 151 Mort za reprofiliranje betona R2
 • Creteo®Repair CC 164 HS-Mort za izravnavanje betona R4
 • Creteo®Repair CC 170 Antikorozivna zaštita
 • Creteo®Repair CC 188 SM / Špricani beton za saniranje R3
 • Creteo®Repair CC 194 M / Špricani beton za saniranje R4
 • Creteo®Repair CC 194 SM / Špricani beton za saniranje R4

Upute za ugradnju

Podlogu treba provjeriti (prionjivost, dubina pukotina, sadržaj klorida, čvrstoća, karbonizacija) i pripremiti (pjeskarenje, vodeni mlaz, zarezivanje rubova) sukladno normi.

Podloga

Armaturu s koje je uklonjen stari beton treba očistiti i obraditi s CreteoRepair CC 170 antikorozivnom zaštitom.

Armatura

Prije nanošenja morta za sanaciju betona podlogu je potrebno u dovoljnoj mjeri navlažiti.

Vlaženje podloge

Ili kao alternativa, prethodno obraditi prianjajućom masom dobivenom od morta za sanaciju betona.

Obrada masom za prianjanje

Mort za sanaciju betona CreteoRepair potrebno je nanijeti na prethodno navlaženu podlogu ili na svježe nanesenu prianjajuću masu.

Nanošenje CR

Mort za reprofiliranje betona CreteoRepair CC 100 ili CC 130 može se nanositi ručno ili strojno (pomoću uobičajenog stroja za žbukanje).

Ručno ili strojno

Naneseni mort za reprofiliranje betona potrebno je prvo dobro utrljati u podlogu, a zatim se odgovarajućim alatom (zidarskom žlicom ili gleterom) nanosi preostali dio morta na podlogu.

Mistrija

Kako bi se dobila homogena, ravnomjerna površina, cjelokupnu građevinsku konstrukciju potrebno je zagladiti gleterom i obraditi drvenom odnosno plastičnom letvom.

plastična letva

Naknadna obrada izvodi se najmanje tri dana nakon nanošenja morta za sanaciju betona, uz primjerice prekrivanje najlonskom folijom.

Folija

Površina se alternativno može također prekriti flisom te namočiti.

Filc

 

 

Više informacija pronađite u našim brošurama:

CreteoRepair 638,38 kB
Pregled Creteo® linije proizvoda 1,23 MB