Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX CalceClima® Thermo/ Krečni termo-izolacioni malter

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_CalceClima®_Thermo__Krečni_termo-izolacioni_malter_DC0018073.PDF
517,97 kB
Sigurnosni list Sigurnosni_list_RÖFIX_CalceClima®_Thermo__Krečni_termo-izolacioni_malt_DC0049894.PDF
295,13 kB
Izjava o svojstvima (DOP) Izjava_o_svojstvima__DOP__67101_RÖFIX_CalceClima®_Thermo__Krečni_termo-izolacioni_malter_BABS_DC0050815.PDF
82,59 kB
IM0006490_md.jpg btn_search

Ekološki-krečni izolacijski malter za regulaciju klime u prostorijiama. Za primjenu na unutrašnje i vanjske zidove izrađene od modernih materijala.

Primjenjiv u unutrašnjem i vanjskom područjiu na visokoporoznim zidovima (npr. kamen od porobetona ili blok cigle).

Temeljni malter na svim standardnim podlogama za malter, kao što su opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, krečnjak, kao i za hrapavi beton.

Nije za primjenu u soklu fasade i u području prskanja vode.

Unutra/vani Obradivo sa mašinom za malterisanje Temperatura pri obradi ne smije pasti ispod +10°C niti prijeći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Visoka izolaciona vrijednost
  • Izvrsna obradivost
  • Prirodna, ekološka sirovina
  • Visoka zaštita od požara
  • Reguliranje vlažnosti
  • Prirodni hidraulični kreč (NHL) prema EN 459-1
  • Kreč
  • Bez umjetnih disperzivnih tvari
  • Visokovrijedni lomljeni krečnjak
  • Izrazito termo-izolacioni mineralni dodatak na silikatnoj bazi