Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX 696 Hidraulično-krečni mašinski malter

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_696_Hidraulično-krečni_mašinski_malter_DC0018104.PDF
368,83 kB
Sigurnosni list Sigurnosni_list_RÖFIX_696_Hidraulično-krečni_mašinski_malter_DC0049590.PDF
280,15 kB
Izjava o svojstvima (DOP) Izjava_o_svojstvima__DOP__2266_RÖFIX_696_Hidraulično-krečni_mašinski_malter_BABS_DC0050691.PDF
82,77 kB
IMG000208_md.jpg btn_search

Žbuka za popunjavanje, predšpric, temeljna i završna žbuka. U područjima visokih zahtjeva. /Nije pogodno za poroznu ciglu.

Posebno za renoviranje starogradnje, crkava i povijesnih građevina (kod zaštićenih spomenika prema dogovoru s održavanjem spomenika)./ Sjedinjuje aspekte održavanja spomenika sa racionalnim aspektima.

Prema zahtjevima očuvanja povjesnih spomenika. Sito je prilagođeno ugradnji mašinom za fino malterisanje.

Krečni malter za teške i masivne komponente zida kao npr. ziđe od pune cigle ili lomljenog kamena. Krečni malter nije prikladan za termo-izolacionu ciglu i/ili laganu ciglu (kao npr. visokoporozna cigla ili blok od plinobetona).

Nije za primjenu u soklu fasade i u području prskanja vode.

Optimalna podloga za krečne i silikatne boje.

Unutra/vani Ručno ugrađeno Obradivo sa mašinom za malterisanje Moguće zamješati Protočnom mješalicom D20/41 Temperatura pri obradi ne smije pasti ispod +10°C niti prijeći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Visoka otpornost na vremenske uticaje
  • Visoka paropropusnost
  • Minimalano naprezanje prilikom stvrdnjavanja
  • Jednostavna mašinska ugradnja
  • Kreč
  • Prirodni hidraulični kreč (NHL) prema EN 459-1
  • Bez cementa
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • Bez umjetnih disperzivnih tvari
  • Kopani (prirodni, prani) pijesak