Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX 888 Termo-izolacioni malter

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_888_Termo-izolacioni_malter_DC0018057.PDF
306,81 kB
Sigurnosni list Sigurnosni_list_RÖFIX_888_Termo-izolacioni_malter_DC0049519.PDF
288,77 kB
Izjava o svojstvima (DOP) Izjava_o_svojstvima__DOP__2204_RÖFIX_888_Termo-izolacioni_malter_BABS_DC0050832.PDF
82,73 kB
IM0000552_md.jpg btn_search

Termo-izolacioni temeljni malter bez fuga na fasadama i unutrašnjim zidovima.

Temeljni malter na svim standardnim podlogama za malter, kao što su opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, krečnjak, kao i za hrapavi beton.

Nije za primjenu u soklu fasade i u području prskanja vode.

Temeljni malter za RÖFIX plemenite i strukturne maltere, silikatne maltere ili maltere od silikoskih
smola.

Mineralni građevinski materijal prema prilogu A iz Kataloga ekoloških mjera u stanogradnji.

Unutra/vani Ručno ugrađeno Obradivo sa mašinom za malterisanje Temperatura pri obradi ne smije pasti ispod +10°C niti prijeći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Termo izolacija
  • Visoka izdašnost
  • Izvrsna obradivost
  • Moguće veće debljine nanosa
  • Cement
  • Vapno
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • Lagani dodatak (organski)
  • Lagani dodatak (mineralni)