Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX OPTIFLEX 2K / Izolaciona masa za izravnavanje, dvokomponentna

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_OPTIFLEX_2K____Izolaciona_masa_za_izravnavanje__dv_DC0018064.PDF
373,01 kB
Sigurnosni list Sigurnosni_list_RÖFIX_OPTIFLEX_2K____Izolaciona_masa_za_izravnavanje___DC0049630.PDF
329,85 kB
Izjava o svojstvima (DOP) Izjava_o_svojstvima__DOP__2294_RÖFIX_OPTIFLEX_2K____Izolaciona_masa_za_izravnavanje__dvokomponentna_BABS_DC0050684.PDF
85,87 kB
IM0002631_md.jpg btn_search

Dvokomponentna cementna/disperzijska masa za izravnavanje i hidroizolaciju sokla
i u području ispod nivoa tla. Hidroizolacija sokla prethodno pripremljenog TIS-a
i armiranih perimetarnih izolacionih ploča i izolacionih ploča za soklu području
zidova i podova.

BELIT je mineraloška oznaka za kalcijev disilikat, koji je primarno
vezivo svakog hidrauličnog kreča kao i RÖFIX BELIT proizvoda. Vezivo
pečeno na 1100°C odgovara povijesnom rimskom cementu tj., rimskom kreču koji je oko 1900. godine primjenjivan
u velikim dijelovima Europe i SAD-a
za raznolike radove na fasadama, spomenicima i skulpturama prije pojave
portland cementa.

RÖFIX AJ 600 Fina fuga u boji je pogodna za širinu fugi od 5 mm.

RÖFIX Premaz za neutraliziranje smanjuje upijanje mineralnih podloga.
Pravilnim razrijeđivanjem ne postoji opasnost od stvaranja razdjelnog
sloja.

*PAŽNJA: Obratiti pažnju na acionalne norme primjene (npr. ÖNORM B6124)!

Primjena: ispod površine Izmješati prije upotrebe Pri nanošenju materijala četkom dozvoljeno je dodati max. 10% vode U 2 nanosa navuči gleterom Ofarbati 2-3 puta Temperatura pri obradi ne smije pasti ispod +10°C niti prijeći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Elastičnost, fleksibilnost
  • Trajna otpornost na vlagu
  • Bez rastvora i bez omekšivača
  • Visoka otpornost na vremenske uticaje
  • Visoka prionjivost
  • Disperzivno vezivo
  • Cement
  • Akrilna disperzija