Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX Dilatacioni profil E i V forma

 

Dilatacioni profil za izradu pokretne fuge u TIS-u. Šifra pr. E-forma -111748; V - forma 111749.

Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_Dilatacioni_profil__E_i_V_forma_DC0051608.PDF
223,24 kB
IM0002747_md.jpg btn_search

Profil pokretne fuge za razdvajanje građevine, kao i za fuge u toplinsko - izolacijskom sistemu.

Za velike zidne površine ( E - oblik). Za unutarnje kutove (V- oblik)

Građevinski uvjetovane fuge ne smiju biti izolirane i izolaicjske ploče treba postavljati tako, das nastaju fuge širine od 5 do 30 mm.

Može biti premazana s određenom disperzivnom bojom

Optimalan preklop na sudarima profila

Vani Temperatura kod obradi ne smije pasti ispod +5°C PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Koeficjent istezanja može se usporediti sa slijedećim malterima.
  • Svijetla, bijela boja
  • Premaziv
  • Otporan na UV zračenje i ozon
  • Prikladno za saniranje pukotina
  • Plastični profil s pokretnom lašom (co-ekstrudirano) s nalijepljenom tekstilnom mrežicom.