Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX Profil za atiku s mrežicom

 

Profil za atiku sa zavarenom mrežicom. Za uredne malterisane završetke završnih slojeva na TIS-u u spoju s limom atike.

Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_Profil_za_atiku_s_mrežicom__DC0051610.PDF
142,70 kB
IM0026885_md.jpg btn_search

Profil za atiku sa zavarenim dijelom mrežice čini završetke na malterima kod završnih dekorativnih maltera na termo-izolacionim sistemima.

Profil se postavlja i ugrađuje na već ugrađenu mrežicu.

Vani Temperatura kod obradi ne smije pasti ispod +5°C
  • Koeficjent istezanja može se usporediti sa slijedećim malterima.
  • Brza, ekonomična obrada
  • Dobra prionjivost žmaltera
  • Univerzalna primjenjivost
  • Sredstvo za čišćenje i bolje prianjanje