Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX OPTIFLEX 2K / Izolaciona masa za izravnavanje, dvokomponentna

 

Dvokomponentna cementna/disperzijska masa za izravnavanje i hidroizolaciju sokla i u soklu ispod nivoa terena. Hidroizolacija sokla prethodno pripremljenog TIS-a i armiranih perimetarnih izolacionih ploča i izolacionih ploča za sokl u području zidova i podova.

Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_OPTIFLEX_2K____Izolaciona_masa_za_izravnavanje__dv_DC0018064.PDF
373,01 kB
Sigurnosni list Sigurnosni_list_RÖFIX_OPTIFLEX_2K____Izolaciona_masa_za_izravnavanje___DC0049630.PDF
330,03 kB
Izjava o svojstvima (DOP) Izjava_o_svojstvima__DOP__2294_RÖFIX_OPTIFLEX_2K____Izolaciona_masa_za_izravnavanje__dvokomponentna_BABS_DC0050684.PDF
85,87 kB
IM0002631_md.jpg btn_search

Dvokomponentna cementna/disperzijska masa za izravnavanje i hidroizolaciju sokla
i u području ispod nivoa tla. Hidroizolacija sokla prethodno pripremljenog TIS-a
i armiranih perimetarnih izolacionih ploča i izolacionih ploča za soklu području
zidova i podova.

Kao hidroizolacija u dodiru s tlom gdje se ne zadržava voda, prema DIN 18195/dio 4+5 (nanosi se u najmanje 2 premaza debljine od po 1mm - 1. sloj mora biti suh).

Kao hidroizolacija u dodiru s tlom gdje se zadržava voda, prema DIN 18195/dio 6+7 (nanosi se u najmanje 3 premaza debljine od po 1mm - prethodni slojevi moraju biti suhi).

RÖFIX OPTIFLEX se nanosi površinski na izloženo područje (područje prskanja vode) samo na prethodno armirane izolacione ploče – kod površinskog armiranja obratiti pažnju na paropropusnost.

Za lijepljenje fasadnih dekorativnih profila. Za povezanu hidroizolaciju (npr. ispod keramičkih obloga) koristiti RÖFIX AS 345.

RÖFIX OPTIFLEX može se nanositi kao hidroizolaciona armaturna masa s RÖFIX P50 staklenom mrežicom, ako je EPS izolaciona ploča za sokl prethodno pripremljena (u sistemu ispitanim) ljepilom i masom za armiranje (npr. RÖFIX Unistar LIGHT). Hidroizolacija RÖFIX OPTIFLEX-om se nanosi oko 10 cm ispod zalijepljene izolacione ploče za sokl (prethodno obrađene ljepilom i masom za armiranje) i ide do oko 5 cm iznad nivoa terena (zona prskanja). Obratiti pažnju na nacionalne norme.

Ne primjenjivati na gispanim građevinskim materijalima, drvnim materijalima, metalima, laganim građevinskim pločama od vlakana drvene vune, mješovitim zidovima, plinobetonu s negativnim pritiskom vode. Obratiti pažnju na važeće smjernice i norme npr. ON 2209, ON 3692, DIN 18195 "Hidroizolacija građevinskog objekta" i ZDB-listove.

Za lijepljenje i armiranje grubo rezanih suhih ploča za sokl (EPS-P/XPS-R) na bitumenu.

Primjena: ispod površine Izmješati prije upotrebe Pri nanošenju materijala četkom dozvoljeno je dodati max. 10% vode U 2 nanosa navuči gleterom Ofarbati 2-3 puta Temperatura pri obradi ne smije pasti ispod +10°C niti prijeći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Elastičnost, fleksibilnost
  • Trajna otpornost na vlagu
  • Bez rastvora i bez omekšivača
  • Visoka otpornost na vremenske uticaje
  • Visoka prionjivost
  • Disperzivno vezivo
  • Cement