Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPIN / Fasadna izolaciona ploča, sivo-bijela, nazubljena

 

Termo-izolaciona ploča (sivo - bijela) od ekspandirane polistirenske tvrde pjene EPS (WLS 031) s nazubljenom površinom na strani koja se lijepi. Za TIS s povećanim termo-izolacionim vrijednostima prema EN 13163 sa zaobljenim ivicama. EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100-MU50. Posebno pogodne za RÖFIX SycoTec fasadni sistem, dozvoljene VOSS >0%. Ostale debljine izolacije na upit. Obratiti pažnju na rok isporuke!

Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_EPS-F_031_take-it_ALPIN___Fasadna_izolaciona_ploča_DC0018318.PDF
376,70 kB
Sigurnosni list Sigurnosni_list_RÖFIX_EPS-F_031_take-it_ALPIN___Fasadna_izolaciona_plo_DC0049822.PDF
245,05 kB
Izjava o svojstvima (DOP) Izjava_o_svojstvima__DOP__30801_RÖFIX_EPS-F_031_take-it_ALPIN___Fasadna_izolaciona_ploča__sivo-bijela__nazubljena_BABS_DC0050792.PDF
83,79 kB
IM0006238_md.jpg btn_search

Izolaciona ploča od sive ekspandirane polisirol tvrde pjene EPS-F15 (WLS 031) za TIS prema EN 13163.

Specijalna sirovina za EPS, za izolacioni materijal sa visokim izolacionim djelovanje. Infracrveni reflektori smanjuju prodiranje zrakaste topline.

Na prednjoj strani ploče je sloj bijelog EPS-a. Na zadnjoj strani je nazubljenje i prostor za lijepljenje.

Prikladne za staro/-novogradnju. Ne koristiti u fasadnom coklu.

Cokl fasade obložiti sa odgovarajućim izolacionim pločama (npr. izolacione ploče za cokl EPS-P, EPS 035 PW/PB itd.)

Vani PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Termo izolacija
  • Brza, ekonomična obrada
  • Pufer za ljepilo onemogućava ulaz ljepila u fuge.
  • Bijelo slojiranje smanjuje grijanje površine.