Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX MINOPOR 045 / Mineralne izolacione ploče

 

Mineralna, negoriva izolaciona ploča bez vlakana (WLS 045) iz hidrata kalcijevog silikata (jako hidrofobirana). ETA-05/0093. Reakcija na požar: A1 nezapaljivo. Obratiti pažnju na rok isporuke! Certifikovani RÖFIX-proizvod s "natureplus" oznakom ispitivanja.

Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_MINOPOR_045___Mineralne_izolacione_ploče_DC0051639.PDF
474,19 kB
Sigurnosni list Sigurnosni_list_RÖFIX_MINOPOR_045___Mineralne_izolacione_ploče_DC0024436.PDF
235,97 kB
IM0002774_md.jpg btn_search

Bez fazera, negorljiva izolacijska ploča od hidrata kalcijumsilikata.

Sistemski otvorene, difuziono otvorena toplotna izolaciona ploča za WDVS.

Pogodno za staru i novu gradnju s masivnom i stabilnom konstrukcijom (suhi beton,cigla).

Nije za primjenu u soklu fasade i u području prskanja vode.

Unutra/vani/plafon Temperatura kod obradi ne smije pasti ispod +5°C PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Termo izolacija
  • Visoka paropropusnost
  • Hidrofobiran na mase
  • Negorivo
  • Ekološki preporučljivo
  • Kalcijev silikatni izolacioni materijal od mineralnih sirovina (kvarcno brašno, krečni hidrat i cement). Obostrani silikatni, transparetni
    predpremaz.