Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX Malter za nanošenje valjkom ili četkom

 

Fabrički zamiješan, strukturni dekorativni malter bez rastvora (organski). Nanošenje valjkom ili četkom. Lako obradiv, armiran vlaknima, lako zapunjiv malter za nanošenje valjkom ili četkom, za unutrašnje zidove i plafone, fasade. Samo u bijeloj boji.

Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_Malter_za_nanošenje_valjkom_ili_četkom_DC0018038.PDF
342,09 kB
Sigurnosni list Sigurnosni_list_RÖFIX_Malter_za_nanošenje_valjkom_ili_četkom_DC0049859.PDF
248,77 kB
Izjava o svojstvima (DOP) Izjava_o_svojstvima__DOP__4505_RÖFIX_Malter_za_nanošenje_valjkom_ili_četkom_BABS_DC0050663.PDF
85,48 kB
IM0000268_md.jpg btn_search

Fabrički pripremljen strukturni završni malter za nanošenje pomoću valjka ili četke.

Lako obradiv, vlaknima armiran malter sa svojstvom dobrog popunjavanja, može se nanositi valjkom ili kistom, za unutrašnje zidove i plafone, kao i za malterisane fasade.

Kao prvi premaz kod RÖFIX fasadnih dekorativnih profila.

Za doradu neaktivnih pukotina.

Primjenjuje se kod termo-izolacionih sistema u vanjskom području,
samo u kombinaciji s prethodno nanesenim odgovarajućim završnim malterom.

Za mineralne podloge, fino omalterisane ili izravnane površine kao i za naknadno obrađivanje maltera i obojanih premaza.

Unutra/vani Izmješati prije upotrebe 1-2 nanosa valjkom Ofarbati 1-2 puta Temperatura kod obradi ne smije pasti ispod +5°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
 • Mogućnost nanošenja valjkom i četkom
 • Mogućnost jakog punjenja
 • Armirano vlaknima
 • Bez rastvora i bez omekšivača
 • Rastvorljiv u vodi
 • Jednostavna ugradnja
 • Disperzivno vezivo
 • Akrilna smola
 • Aditivi: konzervansi
 • Pigmenti: titan-dioksid, kalcijum - karbonat, aluminijumov silikat
 • Bijeli, klasirani mramorni pijesak