Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

Informacije o obvezi zaštite podataka

 

Informacije
o obvezi zaštite podataka

Osoba ovlaštena za zaštitu osobnih podataka: Nataša Čumpek
Tvrtka: RÖFIX d.o.o.
Adresa: Put za Metkovic bb.88320 Ljubuški
Telefonski broj centrale: +387 (0)39 830-100
E-mail: marketing.soe@roefix.com

 

Uvod

Veseli nas što ste pokazali zanimanje za našu tvrtku. Mi vrlo ozbiljno shvaćamo vašu privatnost i postupanje s osobnim podacima, te su nam stoga iznimno važne njihova sigurnost i zaštita.

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo vaše osobne podatke u skladu s glavnom smjernicom Europske Unije o zaštiti osobnih podataka (EU-GDPR), za našu tvrtku obvezujućim nacionalnom zakonskom regulativom i u skladu s ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Želimo vas informirati o tome koje osobne podatke o vama prikupljamo, obrađujemo i koristimo, te koja su vaša prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka.

Sljedećim naputcima ispunjavamo našu obvezu informiranja prema članku 13 i 14 EU smjernice o zaštiti osobnih podataka (EU-GDPR).

Osobni podaci

Osobnim podacima smatraju se podaci o vašem identitetu, kao što su npr. vaše ime, adresa elektroničke pošte, vaš telefonski broj, broj tekućeg računa ili kućna adresa. Informacije koje ne mogu biti dovedene u vezu s vašim identitetom (kao npr. anonimizirani podaci statističkih izvješća) ne smatraju se osobnim podacima.

U koju se svrhu obrađuju osobni podaci

Svrha u koju se koristimo vašim osobnim podacima, a koje ste nam dostavili nekimo od mogućih komunikacijskih kanala (telefonom, poštom, mailom, telefaksom i dr.), je predugovorno savjetovanje ili izrada ponude, ispunjavanje ugovornih obveza. Ukoliko nam tražene podatke ne dostavite, u tom slučaju nećemo biti u mogućnosti ispuniti (pred)ugovorne obveze.

Nadalje, vaše ćemo podatke obrađivati u svrhu regrutiranja novih kupaca, u marketinške, te statističke svrhe, kao i za internu razmjenu podataka unutar koncerna.

Pravna osnova za obradu podataka

Podatke ćemo koristiti u skladu sa smjernicom Europske Unije i vašom privolom, prije svega u svrhu ispunjavanja ugovornih obveza, zbog opravdanih vlastitih interesa, te radi ispunjavanja zakonskih obveza.

 

Kategorije osobnih podataka

-       podaci o kupcima

-       podaci o dobavljačima i poslovnim partnerima

-       podaci o potencijalnim partnerima i kupcima

Katergorije primatelja podataka

-       eksterne službe za pružanje usluga u okviru redovnog poslovanja (npr. špediteri, banke…)

-       službe za obradu zahtjeva (npr. pružatelji IT usluga)

-       interna obrada u nadležnim stručnim odjelima

-       obrada unutar koncerna

-       ostala eksterna mjesta (npr. revizori, porezni savjetnici, osiguravajuće kuće)

-       državne službe (npr. ministarstvo financija, porezna uprava i dr.)

Davanje osobnih podataka državnim službama opravdano je i moguće ukoliko je to zakonom propisano odn. određeno ili zatraženo nekom drugom službenom odlukom.

Osim u navedenim slučajevima vaše osobne podatke nećemo prosljeđivati trećim stranama, a posebice ne u svrhu reklamnog informiranja.

Rokovi za pohranu i brisanje podataka

Vaše osobne podatke pohranit ćemo do ispunjenja gore navedene svrhe ili tako dugo dok za to postoji propisana zakonska obveza. Pritom ćemo se pridržavati važećih ugovornh i propisanih zakonskih.

Razmjena podataka s primateljima u trećim zemljama – članicama koncerna FIXIT Gruppe

Sve tvrtke i podružnice koje su dio našeg koncerna FIXIT GRUPPE (u daljnjem tekstu „članice koncerna“), a čije je sjedište smješteno u trećim zemljama, mogu biti primateljice osobnih podataka. Popis adresa svih članica koncerna dostupan je na web-stranici koncerna www.fixit-gruppe.com. Popis svih članica koncerna, ujedno, možete zatražiti  direktno od nas ili preko naše odgovorne osobe za zaštitu podataka.

Za Švicarsku je Europska komisija potvrdila primjenu razinu zaštite osobnih podatka (Odluka 2000/518/EU komisije).

Sa svim primateljima podataka u trećim zemljama, prije samog transfera podataka definirat ćemo standardne obveze u svezi zaštite podataka, usklađene sa smjernicom i propisima Europske Unije. Na taj način ćemo tijekom procesa obrade osobnih podataka osigurati poštivanje svih pravila koje propisuje Europska Unija. Svi čije podaci će biti razmjenjivani mogu od osobe zadužene za zaštitu podataka unutar naše tvrtke zatražiti kopiju standardnih klauzula o zaštiti osobnih podataka.

Izvori osobnih podataka

Sve osobne podatke prikupljamo direktno od osoba, u suradnji s nadležnim državnim tijelima ili iz baza podataka članica koncerna. Samo u iznimnim slučajevima osobne podatke prikupljamo iz javno dostupnih izvora.

Prava osoba – vlasnika osobnih podataka

Ukoliko za to postoje pretpostavke, osoba ima pravo na sljedeće:

-       pravo na informaciju

 

-       pravo na korekciju

 

-       pravo na brisanje

 

-       pravo prigovora pri nadležnom državnom tijelu za zaštitu podataka

 

-       pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

 

-       pravo na prijenos podataka

Ukoliko obrada osobnih podataka počiva na suglasnosti, imate pravo istu opozvati na način koji vam najviše odgovara. Opozvane podatke više nitko nema pravo koristiti, uz uvjet da za to ne postoji drugi, zakonski opravdani razlog.

Pitanja u svezi zaštite podataka:

Imate li pitanja u svezi zaštite podataka, pošaljite nam ich elektroničkom poštom ili se javite direktno osobi ovlaštenoj za zaštitu podataka na:

 

marketing.soe@roefix.com

 

Izmjena našeg pravilnika o zaštiti podataka

Pridržavamo pravo promjene Izjave o zaštiti podataka i njeno usklađivanje s aktualnim smjernicama i zakonskim propisima.

 

Stanje informacija o zaštiti podataka: maj, 2018.