Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

Impressum

 

RÖFIX d.o.o.

Proizvodnja građevinskog materijala i trgovina

Uprava: Namik Musić, Thorsten Biba (prokurist)

Id. broj: 4272099390004  
Id. PDV-broj: 272099390004
FB-Sud: Županijski sud Široki Brijeg U/I01196/95
Sjedište: Fra Nikole Ivankovića 15 | 88320 Ljubuški, Bosna i Hercegovina
Tel.:+387(0) 39/ 830-100
Fax.:+387(0) 39/ 831-105