Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda
Cover

Creteo®Repair-Tankoslojna sanacija betona

 

Činjenice

Opsežna istraživanja pokazuju da su oštećenja betona pretežno uzrokovana njegovim pogrešnim sastavom i obradom.

Tehnički zahtjevi proizvoda te kvalifikacija obrade kod sanacije betona proteklih su se godina izrazito povećali.

Kako bi se ovakvo kretanje moglo pratiti na odgovarajući način, donesena je europska norma EN 1504 koja definira potrebna svojstva proizvoda za sanaciju betonskih građevina.

Kako bi se betonskoj građevini omogućio zahtijevani životni vijek, neophodna je redovita zaštita betona te pridržavanje mjera za sanaciju pomoću proizvoda koji su u skladu s normom.

RÖFIX Creteo®Repair sustavi za sanaciju i održavanje odgovaraju europskoj normi EN 1504, pa su stoga najprikladniji za stručno izvođenje popravaka betona.

Ciljevi sanacije betona:

  • Zamjena za oštećene betonske površine
  • Vizualno obnavljanje betonske površine
  • Zaštita betonske površine od štetnih utjecaja
  • Odgađa karbonizaciju betona
  • Snažna povezanost starog betona s novom zamjenskom betonskom masom
  • Slično ponašanje stare i zamjenske betonske mase prilikom promjene oblika
  • Slične vrijednosti paropropusnosti stare i nove betonske mase

 

Proizvodi iz linije Creteo®Repair

 

Upute za ugradnju

Podlogu treba provjeriti (prionjivost, dubina pukotina, sadržaj klorida, čvrstoća, karbonizacija) i pripremiti (pjeskarenje, vodeni mlaz, zarezivanje rubova) sukladno normi.

 

Podloga

Armaturu s koje je uklonjen stari beton treba očistiti i obraditi s Creteo®Repair CC 170 Antikorozivnom zaštitom.

 

Armatura

Prije nanošenja maltera za sanaciju betona podlogu je potrebno u dovoljnoj mjeri navlažiti.

 

Vlaženje podloge

Ili kao alternativa, prethodno obraditi prianjajućom masom dobivenom od maltera za sanaciju betona.

Obrada masom za prianjanje

Malter za sanaciju betona Creteo®Repair potrebno je nanijeti na prethodno navlaženu podlogu ili na svježe nanesenu prianjajuću masu.

 

Nanošenje CR

Mort za reprofiliranje betona Creteo®Repair CC 100 ili CC 130 može se nanositi ručno ili mašinski (pomoću standardne mašine za malterisanje).

 

Ručno ili strojno

Naneseni malter za reprofiliranje betona potrebno je prvo dobro utrljati u podlogu, a zatim se odgovarajućim alatom (zidarskom mistrijom ili gleterom) nanosi preostali dio maltera na podlogu.

 

Mistrija

Kako bi se dobila homogena, ravnomjerna površina, cjelokupnu građevinsku konstrukciju potrebno je zagladiti gleterom i obraditi drvenom odnosno plastičnom letvom.

 

plastična letva

Naknadna obrada izvodi se najmanje tri dana nakon nanošenja maltera za sanaciju betona, uz primjerice prekrivanje najlonskom folijom.

 

Folija

Površina se alternativno može također prekriti flisom te namočiti.

 

Filc

 

Više informacija pronađite u našim brošurama:

Pregled Creteo® linije proizvoda 1,23 MB
RÖFIX Creteo®Repair proizvodi za tankosloju sanaciju betona 638,38 kB