Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda
Optiseal

RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K

 

Vlaga može prourokovati štete

Vlaga može prouzrokovati štete na građevinskim objektima.

Posebno u području prskanja vode iz kada i tuš-kabina može doći do provlaživanja, te se kao posljedica mogu pojaviti fleke.

Hidroizolacija Optiseal

Kao jedno od rješenja, firma RÖFIX je laboratoriju razvila novi proizvod. Radi se o RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K, jednokomponentnoj cementno disperzivnoj fleksibilnoj hidroizolacionoj masi.

Nanosi se ispod obloga od ploča ili pločica, na vrlo jednostavan način, trajno štiti od oštećenja čak i kod najproblematičnijih podloga. 

Univerzalno primjenjiv proizvod

RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K koristi se za izvedbu fleksibilnih hidroizolacionih slojeva koji premoštavaju pukotine, u području dodira sa tlom, te kao hidroizolacija protiv tekuće i stajaće vode.

Podesan je i za unutarnju hidroizolaciju bazena i cisterni za vodu dubine do 4m, te kao povezana hidroizolacija balkona, terasa, tuševa, kada, sanitarnih čvorova kao i bazena ispod keramičkih obloga.

Pokazao se i odličnim kod saniranja oštećenih, nosivih starih keramičkih obloga na balkonima i terasama, te za terase koje se nalaze iznad naseljenih prostorija, a zaključno se oblažu keramičkim oblogama.

Neprijatelj vlage

Osobine RÖFIX AS 345 Optiseal

  • univerzalno primjenjiv
  • visoko fleksibilan
  • premoštava pukotine
  • paropropusan  (vidi skicu dolje)
  • 1-komponentan
  • trajno otporan na vlagu
  • otporan na starenje i temperaturu
  • na mineralnoj osnovi
  • UV-postojan
  • s reduciranim prašenjem