Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda
4. problem

5 problema i 5 rješenja vanjske termo izolacije

 

1. ŠTETA OD TUČE

 

1. problem

1. RJEŠENJE

Udar tuče, nestručno odloženi predmeti ili velika frekvencija ljudi mogu ostaviti tragove na fasadi. Dođe li uz to i do prodiranja vlage u konstrukciju kroz pukotine koje pri tome nastanu, tada se vizualni nedostatak brzo pretvara u tehnički rizik.

Radi postizanja visoke mehaničke opteretivosti preporučujemo RÖFIX Unistar® LIGHT, masu za lijepljenje i armiranje, koja znatno premašuje granice otpornosti na udarce te je prema ETAG 004, uvrštena u kategoriju I.

2. KRIVLJENJE EPS PLOČA tzv. efekt jastuka/madraca

 

2. problem

2. RJEŠENJE

 Zbog neadekvatno lijepljenih EPS ploča, a uslijed visokih/niskih temperatura, na površini fasada se pojavljuju ispupčenja (efekt jastuka) ili udubljenja (efekt madraca).

Rješenje ovog problema je u RÖFIX RELAX izolacionoj ploči s precizno definisanim prorezima za rasterećenje koja sprječava stvaranje napetosti uslijed djelovanja topline/hladnoće.

3. ISCVJETANJE VAPNA IZ PODLOGE

 

5. problem

3. RJEŠENJE

U fazi sušenja, nakon armiranja fasadnih površina, dolazi do reakcije u kojoj se višak kreča veže za vlagu i prodire na površinu.

Vlaga, bilo u obliku kiše ili kondenzacije prodire kroz kapilarne pore i djelimično razgrađuje krečno. Na ovaj način stvara se otopina kreča u vodi koja izbija na površinu fasade gdje nakon isparavanja vode ostaju bijele fleke. 

Jedino rješenje problema je u RÖFIX Aktivnom predpremazu PREMIUM, koji se premazuje prije nanošenja završnog maltera na fasadu.

RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM stabilizira nevezani kreč na površini armirnog sloja te sprječava njegovo izbijanje na površinu završnog maltera.

4. IZBELJIVANJE TONA BOJE NA FASADI

 

4. problem

4. RJEŠENJE

 Svijet fasada se mijenja. Tonovi boja sve su tamniji i intenzivniji. Prirodni proces starenja fasade izraženiji je kod tamnijih tonova. Usporavanje istrošenosti fasada, odnosno postojanost tona boje, postiže se sistemom RÖFIX SycoTec®. S ovim sistemom i crna boja fasade postaje neproblematična.

5. URUŠAVANJE FASADE

 

Toplinska izolacija u kvaru

5. RJEŠENJE

 Budućim investitorima RÖFIX preporučuje ugradnju kompletnog fasadnog sistema (svih komponenti), jer je sistemska gradnja fasade najsigurniji način gradnje.

Sve komponente sistema su međusobno ispitane i usklađene prema europskim tehničkim standardima i normama i samo ugradnjom sistema mogu se eventualne reklamacije prihvatiti kao opravdane.

Povezane teme