Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda
Hauptbild

Nova europska uredba o razvrstavanju, obilježavanju i pakiranju kemikalija (CLP Uredba)

 

Nova Uredba

Europska unija donijela je novu Uredbu o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i mješavina 1272/2008/EC, koja je stupila na snagu 20. siječnja 2009. i koja će, nakon prijelaznog perioda, zamijeniti Direktive 67/548/EEC i 1999/45/EC i dosadašnji način razvrstavanja i obilježavanja tvari i pripravaka (navedene direktive preuzete su i od država koje nisu članice Europske Unije).

Kriteriji

Nova uredba preuzima kriterije za razvrstavanje kemikalija dogovorene na razini UN-a, tzv. Globalnog harmoniziranog sustava razvrstavanja i označavanja kemikalija (GHS).

Uredba donosi nove kriterije razvrstavanja, simbole opasnosti (piktograme) te oznake upozorenja i obavijesti.

Jednostavniji promet kemikalija

Taj novi sustav osigurat će da se kemikalije razvrstavaju i označavaju na identičan način diljem svijeta što će pomoći jednostavnijem prometu kemikalija budući da su dosadašnji različiti sustavi razvrstavanja bili svojevrsna barijera slobodnom međunarodnom prometu te su zahtijevali i dodatna financijska sredstva kako bi se iste kemikalije razvrstale i označile na različite načine sukladno različitim propisima i kriterijima za razvrstavanje.

Prijelazni period

CLP uredba osigurava poseban prijelazni period za razvrstavanje i označavanje tvari, a poseban za mješavine, kako bi se industrija pripremila za prelazak s postojećeg na novi sustav.

Za tvari taj prijelazni period završava 1. lipnja 2015. kada CLP uredba u potpunosti stupa na snagu.

  Oznake koje vrijede do 01.06.2015   

Oznake koje vrijede od 01.06.2015
 

450x280px_F_X

450x280px_FG_HH

450x280px_F_F

450x280px_FG_GC

Od 01.06.2015 opasne tvari i mješavine smiju se označavati isključivo prema CLP uredbi. Spremnici koji su tada već skladišteni ili u opticaju smiju imati stare oznake do kraja prijelaznog razdoblja 01.06.2017.

Sve firme iz Fixit Gruppe sa sjedištem u Europi prilagođavaju se novom označavanju te će svi proizvodi po isteku prijelaznog razdoblja biti prema zakonu isporučeni SA CLP uredbom.