Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda
Aerogel astronaut RÖFIX Aerogel

Aerogel Izolacija: Svemirska tehnologija

 

ŠTO JE AEROGEL?

Aerogel se prvotno primjenjivao u svemirskoj tehnologiji - za izolaciju svemirskih odijela kao i medij za pohranu plinovitih goriva.

Aerogel se 90 do 98% sastoji iz zraka.

Sirovi materijal za pripravu aerogela je amorfni silicij-dioksid, u građevinskoj praksi poznat i kao kalijevo vodeno staklo ili silikat. Ova čista mineralna sirovina osnova je visokoučinkovitog izolacionog materijala.

Aerogel, osim što posjeduje najmanju vrijednost termičke provodljivosti, još uvijek drži rekord i kao najlakši čvrsti materijal.

Posebno snažan je u kombinaciji. Pogledajte pregled RÖFIX Aerogel izolacijskih sustava.

Zbog svoje izrazito porozne mikrostrukture, molekule zraka ostaju zarobljene, čime se postiže ograničavanje prijenosa topline.

Astronaut

Aerogel izolacija

*Poprečni presjek stvrdnute visokoučinkovite izolacijske žbuke

AEROGEL IZOLACIJA IMA DOSTA PREDNOSTI

 • Najniža termička provodljivost, λ= 0,029 W/mK (izmjerena vrijednost)
 • Učinkovita izolacija sa minimalnim debljinama nanosa (2 do 3 puta tanji nanos od konvencionalnih izolacionih maltera)
 • Ne sadrži sivi cement, idealan za primjenu u radovima saniranja povijesnih objekata
 • Visoka paropropusnost, smanjuje pojavu površinskog kondenzata i time pojavu plijesni
 • Izolacioni sloj bez fuga, smanjenje termičkih mostova
 • Za postizanje autentičnih zidnih površina
 • Jednostavna obrada, ručna i mašinska
 • Moguće različite debljine nanosa, bez prethodnog izjednačavanja
 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Veliki izbor obrade mineralnim završnim dekorativnim malterima
 • Građevinsko-biološki proizvod
 • Postižu se izolirane i autentične arhitektonske površine

 

Aerogel izolacija sustav

 

Komponente RÖFIX Aerogel izolacije

KAKO SE UGRADI AEROGEL IZOLACIJA

Priprema podloge

Ugradnja

Ugradnja Fixit 222 Aerogel visokoučinkovitog izolacionog maltera izvodi se standardnim mašinama za fino malterisanje opremljenim dodacima za ugradnju termo-izolacionih maltera  (npr. “PFT G4” ili “Mai 4ever” s rotorom/statorom D8-1,5 ili D7-25 kao i mješač za izolacioni malter).

 

Aerogel izolacija - aplikacija

Nanošenje izolacionog maltera

Debljina nanosa

U jednom radnom koraku moguće su debljine nanosa od 50 do 80 mm. Ukoliko se zahtijeva višeslojno nanošenje, prethodno naneseni sloj mora se nanijeti u gruboj strukturi (npr. korištenjem zupčastog gletera ili letve).

Sljedeći sloj

Sljedeći sloj treba se nanijeti sljedećeg dana a najkasnije trećeg dana. Nakon nanošenja, Fixit 222 Aerogel visokoučinkoviti izolacioni malter ravna se drvenom ili aluminijskom letvom.

Izbjegavanje prebrzog isušivanja

Nakon vremena vezivanja podlogu ostrugati rešetkastim strugačem (tzv. RÖFIX strugalica) radi postizanja hrapave podloge. RÖFIX Aerogel malter treba najmanje 7 dana držati vlažnim, zbog izbjegavanja procesa prebrzog isušivanja, a time i pojave pukotina uslijed skupljanja. To se postiže kvašenjem, prskanjem vodom ili korištenjem vlažne jute/plastične folije.

Optimalna veza sa podlogom

 Kod radova domalterisanja ili radova ispravki u vodu za miješanje sa Fixit 222 Aerogel visokoučinkovitim izolacionim malterom dodati 10 % RÖFIX AP 350 Dodatka za prionjivost i elastičnost, čime se postiže optimalna veza sa podlogom.

Vrijeme sušenja

Vrijeme sušenja ovisi o uvjetima na gradilištu i vremenskim prilikama, a u idealnim uvjetima iznosi 3 dana po 1 cm debljine maltera. Za optimalno funkcionisanje kompozicije RÖFIX Aerogel sistema izolacije, sljedeći slojevi se nanose tek nakon stajanja od najmanje 3 sedmice.

 

Aerogel izolacija - izravnavanje

Izravnavanje izolacionog maltera

Stabiliziranje podloge sa RÖFIX PP 201 SILICA LF

Za postizanje dovoljno čvrste površine Aerogel maltera, prije nanošenja premaza na suhu podlogu se nanosi RÖFIX PP 201 SILICA LF. Ovaj se radni korak izvodi u idealnom slučaju 24 h prije armiranja površine. RÖFIX PP 201 SILICA LF se razrjeđuje vodom u omjeru 1:3 i zatim nanosi valjkom na podlogu.

 

Aerogel izolacija - utiskivanje staklene mrežice

Umetanje staklene mrežice

Umetanje staklene mrežice i armaturni sloj sa Fixit 223 specijalnim malterom za armiranje

Za postizanje čvrste, ravne podloge bez pukotina, površinu je potrebno armirati. Površina se armira RÖFIX P100 Grubom staklenom mrežicom i Fixit 223 specijalnim malterom za armiranje u debljini nanosa od 3 do 5 mm korištenjem RÖFIX R12 odnosno RÖFIX R16 zupčastih gletera.

Fixit 223 specijalni malter za armiranje se, ovisno o izabranom završnom malteru, horizontalno ohrapavi metlom ili poravna gleterom/letvom. Vrijeme sušenja prije nanošenja završnog maltera iznosi najmanje 3 dana.

Završni sloj RÖFIX sa mineralnim malterima

Aerogel izolacija smije se premazivati samo mineralnim završnim malterima i bojama, radi osiguranja optimalnih građevinsko-fizikalnih svojstava. Kod primjene krečnih završnih maltera ili krečno-cementnih premaza, Fixit 223 specijalni malter za armiranje se mora metlom horizontalno ohrapaviti (to omogućuje hrapavost podloge). Kod primjene plemenitih maltera, kao primjerice RÖFIX 715 Specijalnog plemenitog dekorativnog završnog maltera, prethodno nanijeti prikladan predpremaz.

Premaz RÖFIX mineralnim bojama

Dugotrajnost fasade sa RÖFIX Aerogel sistemom izolacije produžuje se dvostrukim nanosom mineralnih boja. Tu preporučujemo primjenu RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT ili sličan paropropusni premaz.

Više informacija o RÖFIX Aerogel-u pronađiteu našoj kompaktnoj brošuri.

RÖFIX Aerogel visokoučinkovita izolacijska žbuka 558,00 kB