Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda
Lijepljenje RÖFIX EPS-P 035 Izolacijske ploče za podnožje na bi tumenske trake s RÖFIX 1K Plus

Savjeti za ugradnju perimetarne izolacije

 

ŠTO JE TO PERIMETARNA IZOLACIJA PODRUMA?

Perimetarna izolacija je izolacija podruma izvana. Na taj način se umanjuje gubitak topline iz podruma koji se griju, ali i onih koji se negriju.

Perimetarnu izolaciju treba uraditi pri samoj gradnji objekta kako bi se pri naknadnom preuređenju podruma, npr. u sobu za goste, saunu, i sl. izbjegli dodatni troškovi i naknadno iskopavanje.

Pojam „perimetar“ označava dijelove objekta koji se nalaze u dodiru sa zemljom. 

Izolacija podnožja i terase RÖFIX Optiseal ® -om

Ugradnja permietarne izolacije

Koje prednosti donosi perimetarna izolacija sa RÖFIX-om

  • visoki učinak izolacije – ušteda troškova energije, zaštita okoliša 
  • sprječavanje gubitka topline iz podruma = bolji ugođaj stanovanja 
  • sprječavanje nastajanja „toplinskih mostova“ u području podrumske međukatne ploče i području temelja 
  • odlične karakteristike izolacijskog materijala

 

POVEZANE TEME

 

PODLOGA COKLA

Hidroizolacija ponožja bitumenskim trakama

Izolacija cokla i terase RÖFIX Optiseal ® -om

Prije polaganja izolacionih ploča za cokl, mora biti izvedena njegova hidroizolacija do 30 cm iznad gotovih podova.

Treba se utvrditi, da li je hidroizolacija izvedena na propisani način (dobro prionula/ zaljepila na podlogu), jer o tome dalje ovisi učinkovitost i ispravnost postupka lijepljenja izolacionih ploča za cokl.

XPS-permimetarne izolacijske ploče lijepe se na bitumenske trake korištenjemR ÖFIX 1K Plus bitumenskog hladnog ljepila

XPS-permimetarne izolacione ploče lijepe se na bitumenske trake korištenjem RÖFIX 1K Plus bitumenskog hladnog ljepila

U podnožju se koriste sljedeće izolacione ploče: EPS-P ili EPS-S. Izvedba cokla i prijelaz na perimetarnu izolaciju moraju biti definisani projektom.

Završetak perimetarne izolacije mora osigurati nepropusnost spoja s naknadno ugrađenim TIS-om (npr. ravan/ horizontalan završetak, zaustavljanje prodora vlage).

REZANJE IZOLACIONIH PLOČA ZA COKL/ PERIMETARNIH PLOČA

Koso rezanje izolacijskih ploča za podnožja pod kutom od 45°

Koso rezanje izolacionih ploča za podnožja pod kutom od 45°

Koso rezane izolacijske ploče za podnožja pod kutom od 45°

Koso rezane izolacione ploče za podnožja pod kutom od 45°

Da bi se EPS-P- izolacione ploče za cokl koso izrezale, aparat za rezanje treba ispravno postaviti.

Ukoliko se izolacione ploče za podnožja postavljaju na način da ulaze ispod razine terena, treba ih razrezati na donjoj strani (mjesto spoja sa permimetarnom izolacijom) koso i ujednačeno pod kutom od 45°, radi lakšeg izvođenja armaturnog sloja i hidroizolacijske mase.

LIJEPLJENJE NA DISPERZIVNE / CEMENTNE HIDROIZOLACIJSKE SISTEME

olacija podruma izvana

Lijepljenje RÖFIX EPS-P 035  Izolacionih ploča za cokl s RÖFIX Optiflex® 1K ili 2K

Za lijepljenje RÖFIX EPS-P 035 izolacionih ploča na hidroizolaciju ispod razine terena, koja se sastoji od disperzivnog izolacionog sistema npr.

RÖFIX Optiseal®, najprikladniji je RÖFIX OPTIFLEX® 1K ili 2K. RÖFIX OPTIFLEX® 1K ili 2K na RÖFIX EPS-P 035 izolacione ploče za podnožja nanosi se rubno-točkastom metodom.

LIJEPLJENJE NA PODLOGU OD BITUMENA

Izolacija podruma izvana lijepljenje

Lijepljenje RÖFIX EPS-P 035 Izolacione ploče za cokl na bitumenske trake s RÖFIX 1K Plus

Za lijepljenje perimetarnih izolacionih ploča na podloge od bitumena, najprikladnije je stabilno bitumensko hladno ljepilo s dodacima granula EPS-a, RÖFIX 1K PLUS.

Da bi se izbjegle praznine između izolacije podruma izvana i hidroizolacije ispod razine terena, RÖFIX 1K PLUS se na perimetarne izolacione ploče nanosi metodom potpunog pokrivnog prekrivanja i potom pročešljava (uzdužnim i poprečnim pokretima) zupčastim gleterom (10 mm).

RÖFIX EPS P-035 Izolacione ploče za podnožje se na bitumenske trake lijepe metodom potpunog pokrivanja pomoću RÖFIX Villafalt 1K PLUS.

Ljepilo nanijeti u dovoljnoj količini kako bi se što bolje utisnulo u podlogu.

PRIČVRŠĆVANJE IZOLACIONIH PLOČA ZA PODNOŽJE / PERIMETRIJU

Pričvršćivanje ispod gornjeg ruba izolacijskih ploča za podnožje pomoću 2 pričvrsniceploči.

Pričvršćivanje ispod gornjeg ruba izolacionih ploča za podnožje pomoću 2 tiple/ploči.

Pričvršćivanje ispod gornjeg ruba izolacijskih ploča za podnožje pomoću 2 pričvrsniceploči.2

 

Izolacione ploče za cokl se pričvršćuju s najmanje dvije pričvrsnice po ploči (uronjena montaža moguća samo s RÖFIX ROCKET) ili kod drvenih podloga u sistemu ispitanim vijcima za pričvršćivanje.

Obratiti pozornost da tipla ne smije probiti postavljeni sistem hidroizolacije (pričvršćivanje pričvrsnicom do 5 cm ispod gornjeg ruba izolacione ploče za podnožja). Preostala površina izolacionih ploča se samo lijepi.

ARMIRANJE PODLOGE

Izolacija podruma izvana armiranje

Utiskivanje RÖFIX P50 Staklene mrežice u mort za lijepljenje i armiranje

Nakon ugradnje i pričvršćivanja kompletnog TIS-a, izvodi se armiranje cijele površine, uključujući i podnožje, korištenjem u sistemu ispitanog maltera za armiranje i RÖFIX P50 Staklene mrežice.

Na površini armaturnog sloja ne smiju se ocrtavati obrisi mrežice, jer se u protivnom može javiti kapilarno dizanje vode preko staklene mrežice za armiranje (preko staklenih vlakana na mjestima gdje je mrežica razrezana).

HIDROIZOLACIJA IZOLACIONIH PLOČA ZA PODNOŽJE

Armaturni sloj izolirati masom za izolaciju RÖFIX OPTIFLEX ® 1K ili 2K

Armaturni sloj izolirati masom za izolaciju RÖFIX OPTIFLEX ® 1K ili 2K

 

Armaturni sloj izolirati masom za izolaciju RÖFIX OPTIFLEX ® 1K ili 2K, 2

 

Nakon protekla vremena sušenja završnog sloja od najmanje 5 dana, u odgovarajućim vremenskim uvjetima, na armiranu podlogu i naneseni završnodekorativni sloj (oko 15 cm ispod određenog nivoa terena), kao vodootporni sloj u podnožju, nanosi se RÖFIX OPTIFLEX® 1K ili 2K (oko 5 cm iznad nivoa terena).

Traku za lijepljenje ukloniti dok je RÖFIX OPTIFLEX® 1K ili 2K još svjež.

 

Radi boljeg učinka izolacije drugi izolacijski sloj RÖFIX OPTIF LEX® 1K ili 2K razrijediti vodom

Radi boljeg učinka izolacije drugi izolacioni sloj RÖFIX OPTIFLEX® 1K ili 2K razrijediti vodom

Radi postizanja odgovarajuće zaštite podnožja, izolacija se izvodi u dva sloja. Radi postizanja odgovarajuće konzistencije RÖFIX OPTIFLEX® 1K ili 2K treba razrijediti s vodom.