Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda
Završne žbuke

Fasada (ne)čini kuću

 

Napravite dobar utisak

Jeste li znali da riječ fasada potiče od latinske riječi facies, što znači izgled?

Baš kao što je prvi dojam važan pri upoznavanju ljudi, fasada je važna pri ulasku u neku zgradu.

Zašto?

Dobro dizajnirana fasada poručuje kako se iza nje krije zanimljiv interijer, a istodobno sugerira na kvalitetu i sigurnost. Izaista, fasada i krov predstavljaju važan estetski element svake građevine, ali to nije njihova primarna funkcija.

Pored estetike, završni dekorativni malteri imaju zadaću štititi ostale slojeve termo-izolacionog sistema od vremenskih uvjeta.

POVEZANE TEME 

 

Pravila za dobar završni malter

Za estetsku i tehničku kvalitetu je važno sljedeće:

 • dovoljno vrijeme sušenja temeljnih maltera
 • temeljito nanošenje u sistemu ispitanog predpremaza
 • zaštita fasadne površine od vremenskih utjecaja (korištenje odgovarajuće zaštite za skelu)
 • ugradnju vrši obrazovano stučno osoblje
 • čistoća i kvaliteta alata
 • temperatura prilikom ugradnje (kod visokih temperatura i jakog sunčeva zračenja, raditi u smjeru kretanja sunca! Niske temperature i visoka vlažnost produžuju vrijeme sušenja!)
 • skladištenje na gradilišt

Najmanja debljina nanosa završnog dekorativnog maltera iznosi 1,5 mm, kod žljebaste strukture 2 mm. Ukoliko se zahtijeva fina završna struktura – s najvećom veličinom zrna ispod 1,5 mm, može se postići najmanja debljina sloja višeslojnim izvođenjem.

U pravilu se završni dekorativni malteri dijele na

Praškasti završni dekorativni malteri se uvijek dodatno premazuju RÖFIX fasadnim bojama koje su ujedno i prikladne za nanošenje na termo-izolacionoe sisteme (npr. RÖFIX PE 419 ETICS® ili RÖFIX PE 519).

Nanošenje u sistemu ispitanog predpremaza

Ispravno naneseni predpremaz ima sljedeće zadaće:

 • izjednačavanje upojnosti
 • prionjivost
 • izjednačavanje alkalnih maltera
 • poboljšanje svojstava ugradnje završno dekorativnog maltera

Predpremaz mora biti usklađen s ostalim komponentama sistema (odn. završnim dekorativnim malterom). Ukoliko temeljni ili završni malter imaju istu osnovu veziva (umjetne smole, ili čisto mineralno, krečno-cementna veziva) predpremaz se može izostaviti.

Vrijednost odbijanja sunčeve svjetlosti (VOSS)

Kod završnih dekorativnih maltera i premaza se mora pridržavati vrijednosti odbijanja sunčeve svjetlosti od najmanje 25 %. Ukoliko je manja od 25 % treba se pridržavati RÖFIX SycoTec® smjernica (str. 130–136).

SycoTec brošura :

RÖFIX SycoTec 5,63 MB

 

Općenite napomene prilikom ugradnje

Završno dekorativni malteri se proizvode korištenjem prirodnih pigmenata i granulacija.

Zbog toga se ne mogu izbjeći minimalna odstupanja u tonu boje i strukturi. U pravilu se preporuča, fasadu obrađivati materijalima proizvedenim u jednoj šarži.

Dovoljan broj majstora na gradilištu smanjuje vidljiva odstupanja. Rad po principu “svježe u svježe” smanjuje rizik odstupanja boje i strukture na fasadnoj površini. Završni radovi na gradilištu ne smiju se prekidati.

Završni dekorativni malter se ovisno o proizvođaču može nanositi ručno ili mašinski. Način nanošenja (bacanje, špricana...) ovisi o vrsti maltera.

Mogućnost oblikovanja površina je raznoliko, a ono ovisi o vrsti maltera i željenoj strukturi kao i alatu koji se koristi pri obradi. Pri tome se obavezno treba pridržavati zahtijevanih minimalnih debljina nanosa materijala.

U slijedećem članku pročitajte koje su značajke pastoznih završnih dekorativnih maltera, kako ih ugraditi i na što obratiti pažnju.