Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX CalceClima® Krečni špric

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_CalceClima®_Krečni_špric_DC0018076.PDF
283,77 kB
Sigurnosni list Sigurnosni_list_RÖFIX_CalceClima®_Krečni_špric_DC0020288.PDF
281,76 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___RÖFIX_CalceClima®_Krečni_špric_BABS_DC0063444.PDF
103,96 kB
IM0006722_md.jpg btn_search

Krečni špric i vezivni most za mineralne i upijajuće podloge kao što su stari i novi zidovi od cigle.

Krečni špric i vezivni most za ekološke maltere poput krečnih i glinenih maltera.

Krečni malter za teške i masivne komponente zida kao npr. ziđe od pune cigle ili lomljenog kamena. Krečni malter nije prikladan za termo-izolacionu ciglu i/ili laganu ciglu (kao npr. visokoporozna cigla ili blok od plinobetona).

Primjenjiv u unutrašnjem i vanjskom području na visokoporoznim zidovima (npr. kamen od porobetona ili blok cigle).

Mineralni građevinski materijal prema prilogu A iz Kataloga ekoloških mjera u stanogradnji.

Unutra/vani Obradivo sa mašinom za malterisanje Temperatura pri obradi ne smije pasti ispod +10°C niti prijeći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Jednostavna podloga za maltere
  • Bez hidrofobnih sredstava
  • Ekološki preporučljivo
  • Prirodno hidraulično vapno (NHL) prema EN 459-1
  • vapno
  • Ne sadrži portland cement
  • Bez umjetnih disperzivnih tvari
  • Visokovrijedni lomljeni vapnenac