Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX CalceClima® Thermo krečni termo-izolacioni malter/žbuka

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_CalceClima®_Thermo_krečni_termo-izolacioni_malter__DC0018073.PDF
501,47 kB
Sigurnosni list Sigurnosni_list_RÖFIX_CalceClima®_Thermo_krečni_termo-izolacioni_malte_DC0020284.PDF
291,58 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___RÖFIX_CalceClima®_Thermo_krečni_termo-izolacioni_malter_žbuka_BABS_DC0063655.PDF
103,69 kB
IM0006490_md.jpg btn_search

Ekološki-krečni izolacijski malter za regulaciju klime u prostorijiama. Za primjenu na unutrašnje i vanjske zidove izrađene od modernih materijala.

Primjenjiv u unutrašnjem i vanjskom području na visokoporoznim zidovima (npr. kamen od porobetona ili blok cigle).

Temeljni malter na svim standardnim podlogama za malter, kao što su opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, krečnjak, kao i za hrapavi beton.

Mineralni građevinski materijal prema prilogu A iz Kataloga ekoloških mjera u stanogradnji.

Nije za primjenu u soklu fasade i u području prskanja vode.

Unutra/vani Obradivo sa mašinom za malterisanje Temperatura pri obradi ne smije pasti ispod +10°C niti prijeći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Visoka izolaciona vrijednost
  • Izvrsna obradivost
  • Prirodna, ekološka sirovina
  • Visoka zaštita od požara
  • Reguliranje vlažnosti
  • Prirodno hidraulično vapno (NHL) prema EN 459-1
  • Vapno
  • Bez umjetnih disperzivnih tvari
  • Visokovrijedni lomljeni vapnenac
  • Izrazito termo-izolacioni mineralni dodatak na silikatnoj bazi