Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX CalceClima® Hidraulično-krečni malter/žbuka za saniranje

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_CalceClima®__Hidraulično-krečni_malter_žbuka_za_sa_DC0051653.PDF
286,78 kB
Sigurnosni list Sigurnosni_list_RÖFIX_CalceClima®__Hidraulično-krečni_malter_žbuka_za__DC0020323.PDF
278,13 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___RÖFIX_CalceClima®__Hidraulično-krečni_malter_žbuka_za_saniranje_BABS_DC0063442.PDF
102,66 kB
IM0006723_md.jpg btn_search

Ekološki, biološki preporučljiv sanacijski malter od hidrauličnog kreča. Bez cementa. Sanacijski malter za omalterisane površine opterećene vlagom i solima.

Sanacijski malter u RÖFIX sistemu za sanjiranje RS-Calce.

Krečni malter za teške i masivne komponente zida kao npr. ziđe od pune cigle ili lomljenog kamena. Krečni malter nije prikladan za termo-izolacionu ciglu i/ili laganu ciglu (kao npr. visokoporozna cigla ili blok od plinobetona).

Primjenjiv u unutrašnjem i vanjskom području na visokoporoznim zidovima (npr. kamen od porobetona ili blok cigle).

Temeljni malter na svim standardnim podlogama za malter, kao što su opeka, šuplja opeka, cementna opeka, vapnena opeka i neobrađeni beton.

Mineralni građevinski materijal prema prilogu A iz Kataloga ekoloških mjera u stanogradnji.

Optimalna podloga za krečne i silikatne boje.

Unutra/vani Obradivo sa mašinom za malterisanje Temperatura pri obradi ne smije pasti ispod +10°C niti prijeći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • visoka paropropusnost
  • Jednostavna mašinska ugradnja
  • Visoka otpornost na štete od soli
  • Ekološki preporučljivo
  • Prirodno hidraulično vapno (NHL) prema EN 459-1
  • vapno
  • Ne sadrži portland cement
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • Bez umjetnih disperzivnih tvari
  • Visokovrijedni lomljeni vapnenac