Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX CalceClima® Hidraulično-krečni malter/žbuka za saniranje

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_CalceClima®__Hidraulično-krečni_malter_žbuka_za_sa_DC0051653.PDF
286,78 kB
Sigurnosni list Sigurnosni_list_RÖFIX_CalceClima®__Hidraulično-krečni_malter_žbuka_za__DC0020323.PDF
278,13 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___RÖFIX_CalceClima®__Hidraulično-krečni_malter_žbuka_za_saniranje_BABS_DC0063442.PDF
102,66 kB
IM0006723_md.jpg btn_search

Ekološki, biološki preporučljiv sanacijski malter od hidrauličnog kreča. Bez cementa. Sanacijski malter za omalterisane površine opterećene vlagom i solima.

Sanacijski malter u RÖFIX sistemu za sanjiranje RS-Calce.

Krečni malter za teške i masivne komponente zida kao npr. ziđe od pune cigle ili lomljenog kamena. Krečni malter nije prikladan za termo-izolacionu ciglu i/ili laganu ciglu (kao npr. visokoporozna cigla ili blok od plinobetona).

Primjenjiv u unutrašnjem i vanjskom području na visokoporoznim zidovima (npr. kamen od porobetona ili blok cigle).

Temeljni malter na svim standardnim podlogama za malter, kao što su opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, krečnjak, kao i za hrapavi beton.

Mineralni građevinski materijal prema prilogu A iz Kataloga ekoloških mjera u stanogradnji.

Optimalna podloga za krečne i silikatne boje.

Unutra/vani Obradivo sa mašinom za malterisanje Temperatura pri obradi ne smije pasti ispod +10°C niti prijeći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • visoka paropropusnost
  • Jednostavna mašinska ugradnja
  • Visoka otpornost na štete od soli
  • Ekološki preporučljivo
  • Prirodno hidraulično vapno (NHL) prema EN 459-1
  • vapno
  • Ne sadrži portland cement
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • Bez umjetnih disperzivnih tvari
  • Visokovrijedni lomljeni vapnenac