Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX APL 3D Membran Reno Priključni profil za prozore s mrežicom

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_APL_3D_Membran_Reno_Priključni_profil_za_prozore_s_DC0068058.PDF
136,67 kB
IM0030932_md.jpg btn_search

Žbukana lajsna sa mrežom, pokrenom lašom, sjenkastom fugom i zaštitnom podrškom za trajno od kiše siguran žbukani spoj na prozoru, vratima i sličnim sastavnim djelovima (sa 3D snimanjem pokreta).

Primjene koje nisu opisane u tehničkom notezu smiju da se izvode tek nakon provjere sa proizvođačem sistema.

Unutra/vani