Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX APL 3D Membran Reno Priključni profil za prozore s mrežicom

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_APL_3D_Membran_Reno_Priključni_profil_za_prozore_s_DC0068058.PDF
136,67 kB
IM0030932_md.jpg btn_search

Žbukana lajsna sa mrežom, pokrenom lašom, sjenkastom fugom i zaštitnom podrškom za trajno od kiše siguran žbukani spoj na prozoru, vratima i sličnim sastavnim djelovima (sa 3D snimanjem pokreta).

Primjene koje nisu opisane u tehničkom notezu smiju da se izvode tek nakon provjere sa proizvođačem sistema.

Unutra/vani
  • Jednostavna ugradnja (širina samo 6 mm)
  • Za fugu koju nije potrebno održavati i otpornu na udarnu kišu.
  • Klasifikacija prema ÖNORM B6400 – Razred III
  • Čist i uredan završetak
  • Fleksibilan prijelaz prema zaštitnoj klapni
  • Trodimenzionalna apsorpcija gibanja
  • Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
  • Završni profil za prozore s fleksibilnom TPE trakom, samoljepljive PE trake za brtvljenje 6x1 mm i 4x3 mm, fleksibilni prijelaz prema zaštitnoj klapni sa samoljepljivom trakom 12x0,3 mm za prihvat zaštitne folije i integriranom mrežicom.