Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX BAP 45 završni profil za limene opšave

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_BAP_45__završni_profil_za_limene_opšave_DC0051616.PDF
168,28 kB
IM0029539_md.jpg btn_search

Priključni profil za pokretne, vodootporne spojeve između lima i žbuke (npr. u području podnožja, krovnog ruba, itd.)

Posebno prikladno za naknadno postavljene limene priključke, koji se ne mogu ugraditi iza izolacijskih ploča.

Vani Temperatura kod obradi ne smije pasti ispod +5°C
  • Koeficjent istezanja može se usporediti sa slijedećim malterima.
  • Dobra prionjivost maltera
  • Mehanički spojeni priključak
  • Brza, ekonomična ugradnja