Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX SOL-PAD Izolaciona lajsna za kamene prozorske kupice debljine 20-30 mm

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_SOL-PAD_Izolaciona_lajsna_za_kamene_prozorske_kupi_DC0057681.PDF
187,49 kB
IM0011448_md.jpg btn_search

Žbukana dihtovana lajsna za trajno od kiše otpornz završnu žbuku na prozoru, vratima i sličnim sastavnim djelovima (sa 3D snimanjem pokreta).

Za najveću udarnu otpornost na kišu.

Primjene koje nisu opisane u tehničkom notezu smiju da se izvode tek nakon provjere sa proizvođačem sistema.

Vani Temperatura kod obradi ne smije pasti ispod +5°C PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Siguran od kiše (ON B6410)
  • Mehanički spojeni priključak
  • Kutni profil od tvrdog PVC-materijala sa zavarenom alkalno otpornom mrežicom za armiranje