Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX DTL-90 Dodatni tanjirić tiple

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_DTL-90_Dodatni_tanjirić_tiple_DC0051626.PDF
145,29 kB
IM0007147_md.jpg btn_search

Dodatni šeširić za kombinaciju sa šeširićem kod mekanih izolacijskih materijaal (npr. mineralni pamuk).

Tip: Ejot VT 90

Spojeni RÖFIX RENETICS CLICKPAD se pričvršćuju sistemskim tiplama na postojeći TIS. CLICKPAD je posebno prikladan za tanjur tiple koji se postavlja u propisanom rasteru. Time se stvara vezivni most za
saniranje TIS-a i naknadno nanošenje maltera. Obratite pažnju na RÖFIX
RENETICS smjernice.

Vani
  • Tanjirić tiple izrađen od polietilena.