Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX WOFITHERM Termo-izolacioni sistem od drvenih vlakana

 
Download:
Sigurnosni list Sigurnosni_list_RÖFIX_WOFITHERM_Termo-izolacioni_sistem_od_drvenih_vla_DC0020279.PDF
233,39 kB
IMG000600_md.jpg btn_search

Drveno vlaknaste izolacijske ploče za fasadne -toplinsko - izolacijske sisteme su primjereni izolacijski elementi za žbuke.

Za vanjske zidove od drvene konstrukcije, kao i za gradnju sa drvenom podlogom. Mineralni, visokootporni armaturni sloj (KAT. II) sa debljinom od 5 mm

Vani