Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX MINOPOR 045 Mineralna izolaciona ploča

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_MINOPOR_045_Mineralna_izolaciona_ploča_DC0051639.PDF
467,22 kB
Sigurnosni list Sigurnosni_list_RÖFIX_MINOPOR_045_Mineralna_izolaciona_ploča_DC0024436.PDF
235,08 kB
IM0002774_md.jpg btn_search

Bez fazera, negorljiva izolacijska ploča od hidrata kalcijumsilikata.

Sistemski otvorene, difuziono otvorena toplotna izolaciona ploča za WDVS.

Prikladno za staro- i novogradnju s masivnim potkonstrukcijama (suhi beton, opeka).

Prikladno u staro- i novogradnji.

Vani Temperatura kod obradi ne smije pasti ispod +5°C PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • toplotno-izolaciona svojstva
  • negorivo
  • ekološki preporučljivo
  • hidrofobirano
  • Kalcijev silikatni izolacioni materijal od mineralnih sirovina (kvarcno brašno, krečni hidrat i cement). Obostrani silikatni, transparetni predpremaz.