Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX MINOPOR 045 Mineralne izolacione ploče

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_MINOPOR_045_Mineralne_izolacione_ploče_DC0051639.PDF
467,22 kB
Sigurnosni list Sigurnosni_list_RÖFIX_MINOPOR_045_Mineralne_izolacione_ploče_DC0024436.PDF
235,08 kB
IM0002774_md.jpg btn_search

Bez fazera, negorljiva izolacijska ploča od hidrata kalcijumsilikata.

Sistemski otvorene, difuziono otvorena toplotna izolaciona ploča za WDVS.

Pogodno za staru i novu gradnju s masivnom i stabilnom konstrukcijom (suhi beton,cigla).

Nije za primjenu u soklu fasade i u području prskanja vode.

Vani Temperatura kod obradi ne smije pasti ispod +5°C PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Toplinsko-izolacijska svojstva
  • Negorivo
  • Ekološki preporučljivo
  • Hidrofobiran na mase
  • Kalcijev silikatni izolacioni materijal od mineralnih sirovina (kvarcno brašno, krečni hidrat i cement). Obostrani silikatni, transparetni
    predpremaz.