Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda
RÖFIX CAD-Details

CAD-Detalji

 

Detaljizirani nacrti

Crteži su u skladu s  VAR 2011 - Smjernicama za toplotno-izolacione sisteme. Stanje 10/2011.

1. Uvučeno podnožje s postojećom perimetarnom izolacijom

1. Uvučeno podnožje s postojećom perimetarnom izolacijom.PDF 329,94 kB
1.1.Uvučeno podnožje s postojećom perimetarnom izolacijom.DWG 139,59 kB
1.1.1. Uvučeno podnožje s postojećom perimetarnom izolacijom.DXF 544,70 kB

 

2. Podnožje u ravnini s pročeljem i postojećom perimetarnom izolacijom

2. Podnožje u ravnini s pročeljem i postojećom perimetarnom izolacijom.PDF 319,30 kB
2.2. Podnožje u ravnini s pročeljem i postojećom perimetarnom izolacijom.DWG 125,01 kB
2.2.2. Podnožje u ravnini s pročeljem i postojećom perimetarnom izolacijom.DXF 523,56 kB

 

3. Spoj s podnožjem u ravnini s fasadom

3. Spoj s podnožjem u ravnini s fasadom.PDF 205,03 kB
3.3. Spoj s podnožjem u ravnini s fasadom.DWG 122,70 kB
3.3.3.Spoj s podnožjem u ravnini s fasadom.DXF 506,03 kB

 

4. Spoj s balkonom ili terasom s toplinskom pregradom (profil za podnožja

4. Spoj s balkonom ili terasom s toplotnom pregradom (profil za podnožja).PDF 237,00 kB
4.4.Spoj s balkonom ili terasom s toplotnom pregradom (profil za podnožja).DWG 122,94 kB
4.4.4.Spoj s balkonom ili terasom s toplinskom pregradom (profil za podnožja).DXF 508,17 kB

 

5. Izvedba podnožja zida u ravnini fasade s profilima za podnožja

5. Izvođenje podnožja zida u ravnini fasade s profilima za podnožja.PDF 224,30 kB
5.5. Izvođenje podnožja zida u ravnini fasade s profilima za podnožja.DWG 138,14 kB
5.5.5. Izvođenje podnožja zida u ravnini fasade s profilima za podnožja.DXF 476,77 kB

 

6. Spoj s prethodno montiranom prozorskom klupčicom - aksonometrija

6. Spoj s prethodno montiranom prozorskom klupčicom - aksonometrija.PDF 181,75 kB
6.6. Spoj s prethodno montiranom prozorskom klupčicom - aksonometrija.DWG 368,58 kB
6.6.6.Spoj s prethodno montiranom prozorskom klupčicom - aksonometrija.DXF 2,11 MB

 

6.1. Spoj s prethodno montiranom prozorskom klupčicom

6.1. Spoj s prethodno montiranom prozorskom klupčicom.PDF 239,06 kB
6.1.1. Spoj s prethodno montiranom prozorskom klupčicom.DWG 174,65 kB
6.1.1.1. Spoj s prethodno montiranom prozorskom klupčicom.DXF 749,14 kB

 

7. Spoj s naknadno montiranom prozorskom klupčicom - aksonometrija

7. Spoj s naknadno montiranom prozorskom klupčicom - aksonometrija.PDF 179,05 kB
7.7. Spoj s naknadno montiranom prozorskom klupčicom - aksonometrija.DWG 381,11 kB
7.7.7. Spoj s naknadno montiranom prozorskom klupčicom - aksonometrija.DXF 2,08 MB

 

7.1. Spoj s naknadno postavljenom prozorskom klupčicom

7.1. Spoj s naknadno postavljenom prozorskom klupčicom.PDF 236,56 kB
7.1.1. Spoj s naknadno postavljenom prozorskom klupčicom.DWG 174,93 kB
7.1.1.1. Spoj s naknadno postavljenom prozorskom klupčicom.DXF 776,00 kB

 

8. Spoj s prozorima i vratima s uvučenim otvorom

8. Spoj s prozorima i vratima s uvučenim otvorom.PDF 234,22 kB
8.8. Spoj s prozorima i vratima s uvučenim otvorom.DWG 144,35 kB
8.8.8. Spoj s prozorima i vratima s uvučenim otvorom.DXF 551,10 kB

 

9. Spoj s prozorima i vratima u ravnini sa zidom

9. Spoj s prozorima i vratima u ravnini sa zidom.PDF 241,35 kB
9.9. Spoj s prozorima i vratima u ravnini sa zidom.DWG 135,92 kB
9.9.9. Spoj s prozorima i vratima u ravnini sa zidom.DXF 543,03 kB

 

10. Spoj s prozorima i vratima s izvučenim otvorom

10. Spoj s prozorima i vratima s izvučenim otvorom.PDF 236,45 kB
10.10. Spoj s prozorima i vratima s izvučenim otvorom.DWG 138,59 kB
10.10.10. Spoj s prozorima i vratima s izvučenim otvorom.DXF 553,14 kB

 

11. Dilatacijska fuga E-forme u istoj ravnini

11. Dilatacijska fuga E-forme u istoj ravnini.PDF 151,17 kB
11.11. Dilatacijska fuga E-forme u istoj ravnini.DWG 107,61 kB
11.11.11. Dilatacijska fuga E-forme u istoj ravnini.DXF 388,22 kB

 

12. Dilatacijska fuga V-forme pod kutom

12. Dilatacijska fuga V-forme pod kutom.PDF 150,98 kB
12.12. Dilatacijska fuga V-forme pod kutom.DWG 103,08 kB
12.12.12. Dilatacijska fuga V-forme pod kutom.DXF 385,69 kB

 

13. Izvedba kutije za žaluzine

13. Izvođenje kutije za žaluzine.PDF 200,70 kB
13.13. Izvođenje kutije za žaluzine.DWG 122,92 kB
13.13.13. Izvođenje kutije za žaluzine.DXF 510,46 kB

 

13.1. Spoj s kutijom za žaluzine

13.1. Spoj s kutijom za žaluzine.PDF 198,47 kB
13.1.1. Spoj s kutijom za žaluzine.DWG 122,25 kB
13.1.1.1. Spoj s kutijom za žaluzine.DXF 509,36 kB

 

14. Spoj s neventiliranim kosim krovom

14. Spoj s neventiliranim kosim krovom.PDF 220,39 kB
14.14. Spoj s neventiliranim kosim krovom.DWG 146,08 kB
14.14.14. Spoj s neventiliranim kosim krovom.DXF 518,01 kB

 

15. Spoj s ventiliranim kosim krovom

15. Spoj s ventiliranim kosim krovom.PDF 213,95 kB
15.15. Spoj s ventiliranim kosim krovom.DWG 130,49 kB
15.15.15. Spoj s ventiliranim kosim krovom.DXF 505,25 kB

 

16. Izvedba atike ili nadozida

16. Izvođenje atike ili nadozida.PDF 265,13 kB
16.16. Izvođenje atike ili nadozida.DWG 155,67 kB
16.16.16. Izvođenje atike ili nadozida.DXF 769,33 kB