Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda
IM0009727_rm.jpg

Višestambena zgrada

 

Referentni objekat u PDF-u  

 Referenca_u_PDF-u_Višestambena_zgrada_DC0029046.PDF

  444,47 kB

Objekt Višestambena zgrada
Lokacija Hrvatska-51000 Rijeka Stari grad
Vrsta Višestambena zgrada
Izvođenje radova 2010
Veličina 600 m²
Investitor Suvlasnici stambene zgrade
Trgovac ENEX d.o.o.
Izvođač Sinanović Fasade d.o.o.