Toolbox
Košarica za download (0)
Indeks proizvoda

Indeks proizvoda

 

Ovdje možete pronaći sve dokumente u alfanumeričkom popisu

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rezultati
Po stranici 10 20 30 svi
 
Naziv TL STL Info Eko-Cert. CE Cert. o teh. ispitivanju
RÖFIX P10 Pancir mrežica tehnički_list_RÖFIX_P10_Pancir_mrežica_DC0051620.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_P10_Pancir_mrežica_DC0042995.PDF - - - -
RÖFIX P100 Gruba staklena mrežica za armiranje tehnički_list_RÖFIX_P100_Gruba_staklena_mrežica_za_armiranje_DC0051657.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_P100_Gruba_staklena_mrežica_za_armiranje_DC0069948.PDF - - - -
RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje tehnički_list_RÖFIX_P50_Staklena_mrežica_za_armiranje_DC0051621.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_P50_Staklena_mrežica_za_armiranje_DC0037683.PDF - - - -
RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i vanjska boja tehnički_list_RÖFIX_PE_225_RENO_1K_Silikatna_unutrašnja_i_vanjska_boja_DC0071537.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PE_225_RENO_1K_Silikatna_unutrašnja_i_vanjska_bo_DC0020182.PDF - - - -
RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i vanjska boja tehnički_list_RÖFIX_PE_225_RENO_1K_Silikatna_unutrašnja_i_vanjska_boja_DC0071537.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PE_225_RENO_1K_Silikatna_unutrašnja_i_vanjska_bo_DC0020182.PDF - - - -
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna vanjska boja tehnički_list_RÖFIX_PE_229_SOL_SILIKAT_Mineralna_silikatna_vanjska_boj_DC0071536.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PE_229_SOL_SILIKAT_Mineralna_silikatna_vanjska_b_DC0020181.PDF - - - -
RÖFIX PE 312 OUT DOOR Fasadna boja tehnički_list_RÖFIX_PE_312_OUT_DOOR_Fasadna_boja_DC0048764.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PE_312_OUT_DOOR_Fasadna_boja_DC0020179.PDF - - - -
RÖFIX PE 319 OUT SIDE Akrilna fasadna boja tehnički_list_RÖFIX_PE_319_OUT_SIDE_Akrilna_fasadna_boja_DC0048763.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PE_319_OUT_SIDE_Akrilna_fasadna_boja_DC0020180.PDF - - - -
RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO Boja za saniranje pukotina na TIS-u tehnički_list_RÖFIX_PE_416_ETICS®_MICRO_Boja_za_saniranje_pukotina_na__DC0018308.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PE_416_ETICS®_MICRO_Boja_za_saniranje_pukotina_n_DC0020175.PDF - - - -
RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonska vanjska boja tehnički_list_RÖFIX_PE_419_ETICS®_Silikonska_vanjska_boja_DC0048762.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PE_419_ETICS®_Silikonska_vanjska_boja_DC0020177.PDF - - - -
RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikonska fasadna boja tehnički_list_RÖFIX_PE_429_SILOSAN_Silikonska_fasadna_boja_DC0048761.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PE_429_SILOSAN_Silikonska_fasadna_boja_DC0020176.PDF - - - -
RÖFIX PE 516 SISI MICRO Boja za sanaciju pukotina tehnički_list_RÖFIX_PE_516_SISI_MICRO_Boja_za_sanaciju_pukotina_DC0057674.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PE_516_SISI_MICRO_Boja_za_sanaciju_pukotina_DC0020173.PDF - - - -
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec fasadna boja tehnički_list_RÖFIX_PE_519_PREMIUM_DARK_SycoTec_fasadna_boja_DC0048759.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PE_519_PREMIUM_DARK_SycoTec_fasadna_boja_DC0043005.PDF - - - -
RÖFIX PE 519 PREMIUM Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije tehnički_list_RÖFIX_PE_519_PREMIUM_Vanjska_boja_na_bazi_SiSi_tehnologi_DC0048760.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PE_519_PREMIUM_Vanjska_boja_na_bazi_SiSi_tehnolo_DC0020174.PDF - - - -
RÖFIX PF 110 FILL Masa za izravnavanje zidova i popunjavanje fuga tehnički_list_RÖFIX_PF_110_FILL__Masa_za_izravnavanje_zidova_i_popunja_DC0018314.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PF_110_FILL__Masa_za_izravnavanje_zidova_i_popun_DC0020235.PDF - - - -
RÖFIX PF 870 MANTECA® Pastozna krečna glet masa tehnički_list_RÖFIX_PF_870_MANTECA®_Pastozna_krečna_glet_masa_DC0021963.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PF_870_MANTECA®_Pastozna_krečna_glet_masa_DC0020232.PDF - - - -
RÖFIX PF 960 POLIFIX Unutrašnja glet masa tehnički_list_RÖFIX_PF_960_POLIFIX_Unutrašnja_glet_masa_DC0020526.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PF_960_POLIFIX_Unutrašnja_glet_masa_DC0020230.PDF - - - -
RÖFIX PF 961 POLIFIX EXTRA Praškasta disperzivna glet masa tehnički_list_RÖFIX_PF_961_POLIFIX_EXTRA_Praškasta_disperzivna_glet_ma_DC0057673.PDF - - - - -
RÖFIX PI 223 MINERAL Mineralna unutrašnja boja tehnički_list_RÖFIX_PI_223_MINERAL__Mineralna_unutrašnja_boja_DC0021962.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PI_223_MINERAL__Mineralna_unutrašnja_boja_DC0020215.PDF - - - -
RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Silikatna unutrašnja boja tehnički_list_RÖFIX_PI_262_ÖKOSIL_PLUS__Silikatna_unutrašnja_boja_DC0021961.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PI_262_ÖKOSIL_PLUS__Silikatna_unutrašnja_boja_DC0020211.PDF - - - -
RÖFIX PI 305 POLITOP Unutrašnja boja za zidove i plafone tehnički_list_RÖFIX_PI_305_POLITOP__Unutrašnja_boja_za_zidove_i_plafon_DC0021244.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PI_305_POLITOP__Unutrašnja_boja_za_zidove_i_plaf_DC0035554.PDF - - - -
RÖFIX PI 305 POLITOP Airless Unutrašnja boja za zidove i plafone tehnički_list_RÖFIX_PI_305_POLITOP_Airless_Unutrašnja_boja_za_zidove_i_DC0051585.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PI_305_POLITOP_Airless_Unutrašnja_boja_za_zidove_DC0043032.PDF - - - -
RÖFIX PI 313 TREND PLUS Disperzivna unutrašnja boja tehnički_list_RÖFIX_PI_313_TREND_PLUS_Disperzivna_unutrašnja_boja_DC0021960.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PI_313_TREND_PLUS_Disperzivna_unutrašnja_boja_DC0020208.PDF - - - -
RÖFIX PI 323 VITAL COLOR Allroud unutrašnja boja tehnički_list_RÖFIX_PI_323_VITAL_COLOR_Allroud_unutrašnja_boja_DC0021959.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PI_323_VITAL_COLOR_Allroud_unutrašnja_boja_DC0020204.PDF - - - -
RÖFIX PI 373 RAPID COLOR Disperzivna unutrašnja boja, otporna na mokro brisanje tehnički_list_RÖFIX_PI_373_RAPID_COLOR_Disperzivna_unutrašnja_boja__ot_DC0021958.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PI_373_RAPID_COLOR_Disperzivna_unutrašnja_boja___DC0020200.PDF - - - -
RÖFIX PI 382 MAXX RAPID Jednoslojna unutrašnja boja tehnički_list_RÖFIX_PI_382_MAXX_RAPID_Jednoslojna_unutrašnja_boja_DC0021957.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PI_382_MAXX_RAPID_Jednoslojna_unutrašnja_boja_DC0020197.PDF - - - -
RÖFIX PI 392 INTENSIVE Unutrašnja boja tehnički_list_RÖFIX_PI_392_INTENSIVE_Unutrašnja_boja_DC0057675.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PI_392_INTENSIVE_Unutrašnja_boja_DC0020196.PDF - - - -
RÖFIX PI 472 INSILISAN Silikonska unutrašnja boja, otporna na brisanje tehnički_list_RÖFIX_PI_472_INSILISAN_Silikonska_unutrašnja_boja__otpor_DC0021956.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PI_472_INSILISAN_Silikonska_unutrašnja_boja__otp_DC0020195.PDF - - - -
RÖFIX PI 972 LATEX unutrašnja boja, svilenkasti sjaj tehnički_list_RÖFIX_PI_972_LATEX_unutrašnja_boja__svilenkasti_sjaj_DC0021955.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PI_972_LATEX_unutrašnja_boja__svilenkasti_sjaj_DC0020191.PDF - - - -
RÖFIX POLIDEKOR EXTRA Pastozna disperzivna glet masa tehnički_list_RÖFIX_POLIDEKOR_EXTRA_Pastozna_disperzivna_glet_masa_DC0057672.PDF - - - - -
RÖFIX POLIDEKOR FINO Fina pastozna krečna glet masa tehnički_list_RÖFIX_POLIDEKOR_FINO_Fina_pastozna_krečna_glet_masa_DC0051590.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_POLIDEKOR_FINO_Fina_pastozna_krečna_glet_masa_DC0043026.PDF - - - -
RÖFIX POLIDEKOR MFINO Fina mašinska pastozna krečna glet masa tehnički_list_RÖFIX_POLIDEKOR_MFINO_Fina_mašinska_pastozna_krečna_glet_DC0051589.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_POLIDEKOR_MFINO_Fina_mašinska_pastozna_krečna_gl_DC0043027.PDF - - - -
RÖFIX POLIDEKOR PRIMO Gruba pastozna krečna glet masa tehnički_list_RÖFIX_POLIDEKOR_PRIMO_Gruba_pastozna_krečna_glet_masa_DC0051588.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_POLIDEKOR_PRIMO_Gruba_pastozna_krečna_glet_masa_DC0043028.PDF - - - -
RÖFIX POLY EPS- Termo-izolacioni sistem - - - - - -
RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač tehnički_list_RÖFIX_PP_201_SILICA_LF_Silikatni_dubinski_predpremaz_i_r_DC0023059.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PP_201_SILICA_LF_Silikatni_dubinski_predpremaz_i_DC0020224.PDF - - - -
RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hidrosol dubinski predpremaz tehnički_list_RÖFIX_PP_301_HYDRO_LF_Hidrosol_dubinski_predpremaz_DC0023058.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PP_301_HYDRO_LF_Hidrosol_dubinski_predpremaz_DC0020221.PDF - - - -
RÖFIX PP 307 ISO LF Izolacioni predpremaz tehnički_list_RÖFIX_PP_307_ISO_LF_Izolacioni_predpremaz_DC0023055.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PP_307_ISO_LF_Izolacioni_predpremaz_DC0020219.PDF - - - -
RÖFIX PP 311 POLIGRUND Akrilni predpremaz tehnički_list_RÖFIX_PP_311_POLIGRUND_Akrilni_predpremaz_DC0023057.PDF - - - - -
RÖFIX PP 315 BETONGRUND Predpremaz za boje na betonskim površinama tehnički_list_RÖFIX_PP_315_BETONGRUND_Predpremaz_za_boje_na_betonskim__DC0023056.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PP_315_BETONGRUND_Predpremaz_za_boje_na_betonski_DC0035556.PDF - - - -
RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonski dubinski predpremaz tehnički_list_RÖFIX_PP_401_SILCO_LF_Silikonski_dubinski_predpremaz_DC0018311.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PP_401_SILCO_LF_Silikonski_dubinski_predpremaz_DC0020220.PDF - - - -
RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz tehnički_list_RÖFIX_PP_403_MULTI_Univerzalni_silikonski_premaz_DC0018310.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PP_403_MULTI_Univerzalni_silikonski_premaz_DC0020216.PDF - - - -
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonska zaštita tehnički_list_RÖFIX_PP_405_HYDROPHOB_Silikonska_zaštita_DC0023054.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PP_405_HYDROPHOB_Silikonska_zaštita_DC0020218.PDF - - - -
RÖFIX PP 409 GraffitiStop specijalni premaz tehnički_list_RÖFIX_PP_409_GraffitiStop_specijalni_premaz_DC0067747.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_PP_409_GraffitiStop_specijalni_premaz_DC0058884.PDF - - - -
RÖFIX PRONTO Univerzalni brzovezujući malter/mort na bazi prirodnog kreča tehnički_list_RÖFIX_PRONTO_Univerzalni_brzovezujući_malter_mort_na_baz_DC0068093.PDF - - - - -
RÖFIX PVC letvica za maltere/žbuke tehnički_list_RÖFIX_PVC_letvica_za_maltere_žbuke___DC0018049.PDF - - - - -
RÖFIX Parna kočnica tehnički_list_RÖFIX_Parna_kočnica__DC0051575.PDF - - - - -
RÖFIX Poly LIGHT Ljepilo i masa za armiranje tehnički_list_RÖFIX_Poly_LIGHT_Ljepilo_i_masa_za_armiranje_DC0057688.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_Poly_LIGHT_Ljepilo_i_masa_za_armiranje_DC0052542.PDF - - - -
RÖFIX Polymer Višenamjenska masa za zaptivanje i lijepljenje tehnički_list_RÖFIX_Polymer_Višenamjenska_masa_za_zaptivanje_i_lijeplj_DC0018062.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_Polymer_Višenamjenska_masa_za_zaptivanje_i_lijep_DC0020273.PDF - - - -
RÖFIX Polystar® Ljepilo i masa za armiranje bijelo tehnički_list_RÖFIX_Polystar®_Ljepilo_i_masa_za_armiranje_bijelo_DC0071527.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_Polystar®_Ljepilo_i_masa_za_armiranje_bijelo_DC0020265.PDF - - - -
RÖFIX Premaz za neutraliziranje tehnički_list_RÖFIX_Premaz_za_neutraliziranje_DC0017969.PDF Sigurnosni_list_RÖFIX_Premaz_za_neutraliziranje_DC0020424.PDF - - - -
RÖFIX Profil za atiku s mrežicom tehnički_list_RÖFIX_Profil_za_atiku_s_mrežicom__DC0051610.PDF - - - - -
RÖFIX Profilne makaze PRO za TI plastične profile tehnički_list_RÖFIX_Profilne_makaze_PRO_za_TI_plastične_profile_DC0051601.PDF - - - - -
RÖFIX Putzgrund VITAL predpremaz tehnički_list_RÖFIX_Putzgrund_VITAL_predpremaz_DC0065472.PDF - - - - -