Lepkovi i mase za armiranje

Priprema

Završni profili se ugrađuju u armirajući sloj. Unutrašnji uglovi špaleta dodatno se ojačavaju RÖFIX P50 Staklenom mrežicom. Na uglovima otvora prozora i vrata izvodi se dijagonalno armiranje, dijagonalnim postavljanjem traka staklene mrežice (minimalna dimenzija 40x20 cm) u svež malter za armiranje, tačno na uglove otvora pod uglom od 45°. Dijagonalno armiranje se izvodi metodom “sveže u sveže” na samoj ivici spoljašnjeg dela otvora.

Pre nanošenja armirajućeg sloja spojevi izolacionih ploča moraju se obrusiti. Na spoljašnjim ivicama ugrađuju se ugaoni profili sa mrežicom u sveže naneseni armirajući sloj.

Nakon završetka radova unutar otvora prozora i vrata sa armiranim priključnim profilima za prozore, armiranja nadvratka, dijagonalnog armiranja oko otvora, i armiranja uglova može se započeti sa armiranjem fasadne površine.

Mašinsko nanošenje

Malter za armiranje se nanosi mašinom za malterisanje na prethodno pripremljenu toplotnu izolaciju (30 % veća ušteda vremena u odnosu na ručni nanos). Malter za armiranje zavisno od željenog postizanja nazivne debljine maltera nazubljuje/češlja zubčastim gleterom RÖFIX R12 (nazivna debljina 3 mm) ili RÖFIX R16 (nazivna debljina 5 mm) u ravnim linijama.

Staklena mrežica se utiskuje u sveže nanesen malter ravnom stranom gletera. Kod armirajućeg sloja nazivne debljine 3 mm pozicija mrežice je u gornjoj polovici sloja, a kod nazivne debljine maltera 5 mm nalazi se u gornjoj 1/3 sloja. Staklena mrežica se ugrađuje uz minimalni preklop od 10 cm, i laganim pritiskom izravnava aluminijumskom letvom. Staklena mrežica se prekriva masom u debljini od 1 mm. Završni malter se nanosi nakon sušenja armirajućeg sloja (oko 5 dana uz standardne vremenske uslove). Pastozni završni malter se nanosi na prethodno naneseni RÖFIX Predpremaz PREMIUM, a mineralni se 2-slojno premazuje bojom. Podesnost završnih maltera na konkretni TI sistem pogledati na stranicama od 10-32.

Stranica se učitava ...