Newsroom

Newsroom

34 Novi članci
Social Image
youtube
17.04.2019

RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K

Jednokomponentna hidroizolaciona masa na bazi cementa prema EN 14891 - CM 01P. Za fleksibilno brtvljenje i premošćivanje pukotina na površini objekta u ...

Social Image
youtube
17.04.2019

Jednokomponentna hidroizolaciona masa na bazi cementa prema EN 14891 - CM 01P. Za fleksibilno brtvljenje i premošćivanje pukotina na površini objekta u ...

Social Image
youtube
25.10.2018

RÖFIX PP 409 GraffitiStop specijalni premaz

Jednostavno, brzo i efikasno uklanjanje grafita.

Social Image
youtube
25.10.2018

Jednostavno, brzo i efikasno uklanjanje grafita.

Social Image
youtube
20.09.2018

RÖFIX PP 409 GraffitiStop specijalni premaz

RÖFIX PP 409 GraffitiStop specijalni premaz.

Social Image
youtube
20.09.2018

RÖFIX PP 409 GraffitiStop specijalni premaz.

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX Creteo®Phalt HD

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX Podni sistemi 4/4

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX Podni sistemi 3/4

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX Podni sistemi 2/4

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX Podni sistemi 1/4

Social Image
youtube
08.06.2017

Creteo®Gala Kamena opločenja

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX Renopor suhi sustav za renoviranje

Sistem za unutrašnju izolaciju, posebno za vlažne zidove u starogradnji i za sanaciju područja napadnutih plijesnima. Baziran je na kapilarnoaktivnim, ...

Social Image
youtube
08.06.2017

Sistem za unutrašnju izolaciju, posebno za vlažne zidove u starogradnji i za sanaciju područja napadnutih plijesnima. Baziran je na kapilarnoaktivnim, ...

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje

Mineralna masa za renoviranje i izravnavanje s univerzalnim područjima primjene. U jednom sloju moguća debljina nanosa 1 do 10 mm. Armirajuća masa za ...

Social Image
youtube
08.06.2017

Mineralna masa za renoviranje i izravnavanje s univerzalnim područjima primjene. U jednom sloju moguća debljina nanosa 1 do 10 mm. Armirajuća masa za ...

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX Renoplus® Univerzalni malter za renoviranje i izravnavanje

Mineralni malter za renoviranje i izravnavanje s univerzalnim područjima primjene. U jednom sloju moguća debljina nanosa 3 do 30 mm. Armirajuća masa za ...

Social Image
youtube
08.06.2017

Mineralni malter za renoviranje i izravnavanje s univerzalnim područjima primjene. U jednom sloju moguća debljina nanosa 3 do 30 mm. Armirajuća masa za ...

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX Renofinish® Univerzalna masa za renoviranje i gletanje

Mineralna masa za renoviranje i gletanje s univerzalnim područjima primjene. U debljinama nanosa od 1 do 2 mm. Masa za gletanje na mineralnim podlogama ...

Social Image
youtube
08.06.2017

Mineralna masa za renoviranje i gletanje s univerzalnim područjima primjene. U debljinama nanosa od 1 do 2 mm. Masa za gletanje na mineralnim podlogama ...

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX CalceClima®Krečni špric

Ekološki krečni špric, biološki preporučljiv za stambene prostore i sve mineralne, upijajuće podloge. 100%-tno pokrivanje. Certifikovani RÖFIX-proizvod s ...

Social Image
youtube
08.06.2017

Ekološki krečni špric, biološki preporučljiv za stambene prostore i sve mineralne, upijajuće podloge. 100%-tno pokrivanje. Certifikovani RÖFIX-proizvod s ...

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX CalceClima® Thermo

Ekološki krečni termo-izolacioni malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Za zidove od modernih materijala. Za ručno i ...

Social Image
youtube
08.06.2017

Ekološki krečni termo-izolacioni malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Za zidove od modernih materijala. Za ručno i ...

Social Image
youtube
08.06.2017

RÖFIX CalceClima® Fino

Ekološki krečni fini malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze sa krečnim ili ...

Social Image
youtube
08.06.2017

Ekološki krečni fini malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze sa krečnim ili ...