CAD Detalji za termo-izolacione sisteme

CAD Detalji za termo-izolacione sisteme

CAD detalje možete preuzeti ovdje:

1. Uvučeni sokl i postojećom perimetarskom izolacijom - PDF, DWG, DXF

2. Sokl u ravnini sa pročeljem i postojećom perimetarskom izolacijom - PDF, DWG, DXF

3. Spoj sa soklom u ravnini sa fasadom - PDF, DWG, DXF

4. Spoj sa balkonom ili terasom sa toplotnom pregradom (profil za sokl) - PDF, DWG, DXF

5. Izvođenje sokla zida u ravnini fasade sa profilima za sokl - PDF, DWG, DXF

6. Spoj sa prethodno montiranom prozorskom klupicom - aksonometrija - PDF, DWG, DXF

7. Spoj sa naknadno montiranom prozorskom klupicom - aksonometrija - PDF, DWG, DXF

7.1. Spoj sa naknadno postavljenom prozorskom klupicom - PDF, DWG, DXF

8. Spoj sa prozorima i vratima sa uvučenim otvorom - PDF, DWG, DXF

9. Spoj sa prozorima i vratima u ravnini sa zidom - PDF, DWG, DXF

10. Spoj sa prozorima i vratima sa izvučenim otvorom - PDF, DWG, DXF

11. Dilataciona fugna E-forme u istoj ravnini - PDF, DWG, DXF

12. Dilataciona fugna V-forme pod uglom - PDF, DWG, DXF

13. Izvođenje kutije za žaluzine - PDF, DWG, DXF

14. Spoj sa neventilisanim kosim krovom - PDF, DWG, DXF

15. Spoj sa ventilisanim kosim krovom - PDF, DWG, DXF

16. Izvođenje atike ili nadozida - PDF, DWG, DXF