RÖFIX d.o.o.

Proizvodnja građevinskog materijala i trgovina 
Uprava: Namik Musić, Thorsten Biba 
Id. broj: 4272099390004
Id. PDV-broj: 272099390004 
FB-Sud: Županijski sud Široki Brijeg U/I01196/95
Sjedište: Fra Nikole Ivankovića 15| 88320 Ljubuški, Bosna i Hercegovina

Tel.:+387(0) 39/ 830-100
Fax.:+387(0) 39/ 831-105

Stranica se učitava ...