FIXIT 222 Aerogel visokoučinkovita toplinsko-izolacijska žbuka

Energetska obnova zgrada, prije svega, obnova vanjske ovoj- nice objekata, jedan je od glavnih izazova u procesu ostvarivanja ciljeva usmjerenih zaštiti klime. Samo u Njemačkoj potrebno je obnoviti više od 19 milijuna objekata. Dodatna, otegotna okolnost su i postavljena ograničenja kada je riječ o toplinskoj izolaciji fasada objekata koji se smataju spomenici- ma kulture. Upravo za tu vrstu zahtjeva razvijena je jedinstvena alternativa konvencionalnim metodama toplinskog izoliranja zgrada - Fixit 222 Aerogel visokoučinkovita toplinsko-izolacijska žbuka. Fixit 222 Aerogel, prva toplinsko-izolacijska žbuka te vrste na svijetu, kombinira svojstva mineralnih vapnenih žbuka s prednostima visokoučinkovitog izolacijskog materijala s koeficijentom toplinske provodljivosti λD 0,028 W/mk.

Rad na daljinu – ušteda od oko 37,5 tona CO2

Rad na daljinu –ušteda od oko 37,5 tona CO2

U sklopu novog pravilnika o radu tvrtke članice FIXIT GRUPPE s područja Savezne Republike Njemačke još su 2021. definirale dane tijekom kojih zaposlenici rade od kuće. Ako pretpostavimo da emisija CO2 za putovanje od kuće do posla iznosi 150 grama po kilometru, u Njemačkoj je tijekom šestomjesečnog perioda emisija štetnih plinova smanjena za 37,5 tona samo temeljem odluke da naši zaposlenici rade od kuće. Osim toga, značajno je smanjen broj službenih putovanja koja se danas često zamjenjuju video-konferencijama

Ekološko, ekonomično, održivo

Završne žbuke FIXIT GRUPPE zadovoljavaju najviše standar- de u pogledu vizualnog oblikovanja, sigurnosti i trajnosti. Već više od 100 godina, završne žbuke sinonim su za trajnost i bezvremensku ljepotu. Njihove sastavnice, poput bijelog vapna i bijelog cementa, ekološki su prihvatljive, jedinstvene i bez premca u Europi te uzrokuju znatno manje emisija štetnih plinova od ostalih građevinskih materijala. FIXIT GRUPPE u svom asortimanu proizvoda nudi atestira- ne vapnene žbuke koje se na tržištu uspješno primjenjuju već dugi niz godina. Različite strukture, nijanse i granulacije jamče upečatljivo i individualno oblikovanje završnog izgleda objekta, a mineralni sastav materijala, visoku difuzijsku otvo- renost. Jednostavna ugradnja i odličan omjer cijene i kvalitete, završ- ne žbuke čine omiljenim elementom ekonomičnog estetskog oblikovanja unutarnjih zidova i fasada.

Uspješna rekultivacija - rudnici gipsa Enntemoos

FIXIT AG se 2008. Švicarskoj Konfederaciji obvezao kontinuirano smanjivati emisije CO² i održivo upravljati eksploatacijom sirovina. Rekultivacija bivšeg rudnika gipsa Enntemos izvanredan je primjer uspješne 20-godišnje suradnje s tvrtkom oeko-b koja cijeli ovaj projekt prati i nadzire. Po prestanku eksploatacije gipsa, pokrenut je projekt kontinuirane rekultivacije zona crpilišta. Lokacija je radi zaštite od erozije i klizanja tla ponajprije pažljivo osigurana i pošumljena, a u cilju poticanja krajobrazne i ekološke raznolikosti na prikladnim su mjestima uređene ekstenzivne livade koje je moguće koristiti i u poljoprivredne svrhe.