Toplinska izolacija je budućnost!

Izolacija je ključ za smanjivanje emisija štetnih pli- nova u okviru životnog ciklusa objekata. Društvena vrijednost proizvodi FIXIT GRUPPE u području održivosti iznimno je visoka.

  • 1. Raspoloživost šljunka, gipsa i pijeska postat će znat- no smanjena. Cijene tih sirovina će rasti.
  • 2. Upotreba cementa s visokom emisijom CO2 vreme- nom će se sve više smanjivati. Upotreba određenih vrsta cementa bit će još strože regulirana ili čak zabranjena.
  • 3. Cijene energenata (električne energije i pogonskih goriva) i dalje će rasti. Određeni oblici energije biti će strože nadzirani.
  • 4. Prihvatljivost nekih oblika ambalaže znatno će se smanjiti. Rasti će potreba za logistikom s niskom emisijom CO2. Ograničenja u području mobilnosti i logistike bit će sve veća.
  • 5. Ograničavanje upotrebe mikroplastike još će se više intenzivirati. Proizvodi s visokim udjelom plastike postaju sve neprihvatljiviji.
  • 6. Ekološka bilanca toplinsko-izolacijskih materijala postaje sve relevantija.
  • 7. Sve se veća važnost pridaje trajnosti i cirkularnosti gotovih proizvoda ili njihovih dijelova. Raste i važnost cirkularnosti protoka materijala koja će najvjerojatnije biti intenzivnije regulirana.