Newsroom

Newsroom

34 Novi članci
Social Image

17.04.2019

RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K

youtube

Jednokomponentna hidroizolaciona masa na bazi cementa prema EN 14891 - CM 01P. Za fleksibilno brtvljenje i premošćivanje pukotina na površini objekta u ...

Social Image

17.04.2019

youtube

Jednokomponentna hidroizolaciona masa na bazi cementa prema EN 14891 - CM 01P. Za fleksibilno brtvljenje i premošćivanje pukotina na površini objekta u ...

Social Image

25.10.2018

RÖFIX PP 409 GraffitiStop specijalni premaz

youtube

Jednostavno, brzo i efikasno uklanjanje grafita.

Social Image

25.10.2018

youtube

Jednostavno, brzo i efikasno uklanjanje grafita.

Social Image

20.09.2018

RÖFIX PP 409 GraffitiStop specijalni premaz

youtube

RÖFIX PP 409 GraffitiStop specijalni premaz.

Social Image

20.09.2018

youtube

RÖFIX PP 409 GraffitiStop specijalni premaz.

Social Image

08.06.2017

RÖFIX Creteo®Phalt HD

youtube
Social Image

08.06.2017

RÖFIX Podni sistemi 4/4

youtube
Social Image

08.06.2017

RÖFIX Podni sistemi 3/4

youtube
Social Image

08.06.2017

RÖFIX Podni sistemi 2/4

youtube
Social Image

08.06.2017

RÖFIX Podni sistemi 1/4

youtube
Social Image

08.06.2017

Creteo®Gala Kamena opločenja

youtube
Social Image

08.06.2017

RÖFIX Renopor suhi sustav za renoviranje

youtube

Sistem za unutrašnju izolaciju, posebno za vlažne zidove u starogradnji i za sanaciju područja napadnutih plijesnima. Baziran je na kapilarnoaktivnim, ...

Social Image

08.06.2017

youtube

Sistem za unutrašnju izolaciju, posebno za vlažne zidove u starogradnji i za sanaciju područja napadnutih plijesnima. Baziran je na kapilarnoaktivnim, ...

Social Image

08.06.2017

RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje

youtube

Mineralna masa za renoviranje i izravnavanje s univerzalnim područjima primjene. U jednom sloju moguća debljina nanosa 1 do 10 mm. Armirajuća masa za ...

Social Image

08.06.2017

youtube

Mineralna masa za renoviranje i izravnavanje s univerzalnim područjima primjene. U jednom sloju moguća debljina nanosa 1 do 10 mm. Armirajuća masa za ...

Social Image

08.06.2017

RÖFIX Renoplus® Univerzalni malter za renoviranje i izravnavanje

youtube

Mineralni malter za renoviranje i izravnavanje s univerzalnim područjima primjene. U jednom sloju moguća debljina nanosa 3 do 30 mm. Armirajuća masa za ...

Social Image

08.06.2017

youtube

Mineralni malter za renoviranje i izravnavanje s univerzalnim područjima primjene. U jednom sloju moguća debljina nanosa 3 do 30 mm. Armirajuća masa za ...

Social Image

08.06.2017

RÖFIX Renofinish® Univerzalna masa za renoviranje i gletanje

youtube

Mineralna masa za renoviranje i gletanje s univerzalnim područjima primjene. U debljinama nanosa od 1 do 2 mm. Masa za gletanje na mineralnim podlogama ...

Social Image

08.06.2017

youtube

Mineralna masa za renoviranje i gletanje s univerzalnim područjima primjene. U debljinama nanosa od 1 do 2 mm. Masa za gletanje na mineralnim podlogama ...

Social Image

08.06.2017

RÖFIX CalceClima®Krečni špric

youtube

Ekološki krečni špric, biološki preporučljiv za stambene prostore i sve mineralne, upijajuće podloge. 100%-tno pokrivanje. Certifikovani RÖFIX-proizvod s ...

Social Image

08.06.2017

youtube

Ekološki krečni špric, biološki preporučljiv za stambene prostore i sve mineralne, upijajuće podloge. 100%-tno pokrivanje. Certifikovani RÖFIX-proizvod s ...

Social Image

08.06.2017

RÖFIX CalceClima® Thermo

youtube

Ekološki krečni termo-izolacioni malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Za zidove od modernih materijala. Za ručno i ...

Social Image

08.06.2017

youtube

Ekološki krečni termo-izolacioni malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Za zidove od modernih materijala. Za ručno i ...

Social Image

08.06.2017

RÖFIX CalceClima® Fino

youtube

Ekološki krečni fini malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze sa krečnim ili ...

Social Image

08.06.2017

youtube

Ekološki krečni fini malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze sa krečnim ili ...

Stranica se učitava...