Priprema podloge

Priprema podloge

Vrsta podloge odlučujući je faktor odabira materijala za naknadnu obradu i način obrade površina (npr. priprema podloge, debljina nanosa žbuke). Prije početka radova žbukanja, podlogu treba ispitati odnosno provjeriti prikladnost podložne žbuke na konkretnu podlogu. Metode ispitivanja podloge su: vizualni pregled, kvašenje, vlaženje, grebanje, kuckanje i ispitivanje nožem. Nedostatci pripreme podloge mogu u različitim situacijama negativno utjecati na ugrađenu podložnu žbuku (npr. pojava pukotina). Takvi nedostatci se ne mogu vidjeti/utvrditi pri izvođenju radova žbukanja. Često se u praksi događa da opeka, kamen ili ploča nisu u potpunosti ravni, no zahtjeva se s druge strane ravnost površine podložne žbuke. To dovodi do neravnomjernog slabljenja  debljine žbuke čime se povećav  rizik nastajanja pukotina na tim slabim mjestima. Isto vrijedi za prazne odnosno nedovoljno zapunjene fuge. Na takvim mjestima sloj žbuke predstavlja most preko otvorenih/praznih fuga. Već pri najmanjim termičkim naprezanjima (pokretanje, naprezanje) u podložnoj žbuci mogu nastati pukotine.

Savjeti za nanošenje žbuke na beton i armirani beton

Prije nanošenja žbuke, beton mora biti dovoljno suh. Beton je uobičajeno suh nakon betoniranja i pogodan za žbukanje nakon 8 tjedana ljeti, a zimi nakon 80 dana bez smrzavice. Vidno mokre, vlažne, odnosno kondenzatom opterećene betonske površine ili beton s vise od 3 % zaostale vlage, ne smiju se žbukati.

Savjeti za nanošenje žbuke na porobeton

Veća oštećenja rubova, rupe i manje nejednakosti na podlozi potrebno je, najmanje tri dana, prije početka radova zapuniti RÖFIX 860 mortom za šliceve ili materijalom koji će se koristiti za žbukanje te podlogu ohrapaviti. Žbukanje smije uslijediti nakon dostatnog sušenja porobetona. Vlažno ziđe se ne smije žbukati. Prije nanošenja žbuke, površina ziđa od porobetona se mora temeljito očistiti. Prašnjavo ziđe se mora na suho otprašiti. 

Savjeti za nanošenje žbuka na standardnoj opeci i betonskim blokovima

“Standardna opeka” u pravilu imaju vrijednost toplinske provodljivosti λ design, mas ≥ 0,13 W/mK i/ili nazivnu vrijednost toplinskog otpora R design, mas < 2,9 W/m² K.

Prije nanošenja podložne žbuke treba provjeriti jesu li popunjene fuge u ravnini sa zidom (različite debljine žbuke)
Važno: provjera iscvijetavanja. Sadržaj vlage određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije se prekoračiti 4,0 <5 mase.

Savjeti za nanošenje žbuka na visokoizolacijskoj opeci

Visokoizolacijska opeka mora biti izgrađena prema pravilima struke. Prazne fuge prethodno napuniti i šlicevi popuniti izolacijskim mortom (npr. RÖFIX 860 mort za šliceve ili RÖFIX 820 toplinsko-izolacijski mort za zidanje -M5). Opeka mora biti u potpunosti suha, bez prašine i masnoće.

Visokoizolacijska opeka u pravilu ima vrijednost toplinske provodljivosti λ design, mas < 0,13 W/mk i nazivnu vrijednost toplinskog otpora R design, mas ≥ 2,9 W/m² K.