Priprema podloge

Vrsta podloge odlučujući je faktor odabira materijala za naknadnu obradu i način obrade površina (npr. priprema podloge, debljina nanosa maltera). Prije početka radova žbmalterisanja, podlogu treba ispitati odnosno provjeriti prikladnost temeljnog malter na konkretnu podlogu. Metode ispitivanja podloge su: vizualni pregled, kvašenje, vlaženje, grebanje, kuckanje i ispitivanje nožem. Nedostatci pripreme podloge mogu u različitim situacijama negativno utjecati na ugrađenu temeljni malter (npr. pojava pukotina). Takvi nedostatci se ne mogu vidjeti/utvrditi pri izvođenju radova malterisanja. Često se u praksi događa da opeka, kamen ili ploča nisu u potpunosti ravni, no zahtjeva se s druge strane ravnost površine temeljnog maltera. To dovodi do neravnomjernog slabljenja  debljine maltera čime se povećav  rizik nastajanja pukotina na tim slabim mjestima. Isto vrijedi za prazne odnosno nedovoljno zapunjene fuge. Na takvim mjestima sloj žbuke predstavlja most preko otvorenih/praznih fuga. Već pri najmanjim termičkim naprezanjima (pokretanje, naprezanje) na temeljnim malterima mogu nastati pukotine.

Savjeti za nanošenje maltera na beton i armirani beton

Prije nanošenja maltera, beton mora biti dovoljno suh. Beton je uobičajeno suh nakon betoniranja i pogodan za malterisanje nakon 8 tjedana ljeti, a zimi nakon 80 dana bez smrzavice. Vidno mokre, vlažne, odnosno kondenzatom opterećene betonske površine ili beton s vise od 3 % zaostale vlage, ne smiju se malterisati.

Savjeti za nanošenje maltera na porobeton

Veća oštećenja rubova, rupe i manje nejednakosti na podlozi potrebno je, najmanje tri dana, prije početka radova zapuniti RÖFIX 860 malteri za šliceve ili materijalom koji će se koristiti za malterisanje te podlogu ohrapaviti. Malterisanje smije uslijediti nakon dostatnog sušenja porobetona. Vlažni zid se ne smije malterisati. Prije nanošenja maltera, površina zida od porobetona se mora temeljito očistiti. Prašnjavi zid se mora na suho otprašiti. 

Savjeti za nanošenje maltera na standardnoj opeci i betonskim blokovima

“Standardna opeka” u pravilu imaju vrijednost toplinske provodljivosti λ design, mas ≥ 0,13 W/mK i/ili nazivnu vrijednost toplinskog otpora R design, mas < 2,9 W/m² K.

Prije nanošenja temeljnih maltera treba provjeriti jesu li popunjene fuge u ravnini sa zidom (različite debljine žbuke)
Važno: provjera iscvijetavanja. Sadržaj vlage određen kod uzoraka iz barem 30 mm dubine ne smije se prekoračiti 4,0 <5 mase.

Savjeti za nanošenje maltera na visokoizolacijskoj cigli

Visokoizolacijska opeka mora biti izgrađena prema pravilima struke. Prazne fuge prethodno napuniti i šlicevi popuniti izolacijskim mortom/malterom (npr. RÖFIX 860 mort za šliceve ili RÖFIX 820 termo-izolacijski mort/malter za zidanje -M5). Cigla mora biti u potpunosti suha, bez prašine i masnoće.

Visokoizolacijska cigla u pravilu ima vrijednost toplinske provodljivosti λ design, mas < 0,13 W/mk i nazivnu vrijednost toplinskog otpora R design, mas ≥ 2,9 W/m² K.

Stranica se učitava ...