RÖFIX 793 KREATIVNA TEHNIKA STRUKTURIRANJA «SALEPEPE»

RÖFIX 793 KREATIVNA TEHNIKA STRUKTURIRANJA «SALEPEPE»

Mineralna strukturna završni malter RÖFIX 793 SalePepe otporna na vremenske uvjete ugrađuje se na potpuno vezanu, suhu i čistu podlogu. RÖFIX 793 SalePepe može se obogatiti s 40 % odgovarajućih dodataka u granulaciji većoj od 0,5 mm, a kako bi se postigao željeni isprani završni izgled. Ovom materijalu može se dodati prirodno tlo, a služi za postizanje željene pigmentacije (vrstu i količinu mora odobriti tehnički savjetnik). Proizvod je na bazi prirodnog hidrauličnog kreča NH5, cementa i klasiranog prirodnog pijeska. Suha nasipna gustoća: 1600 kg/m³, paropropusnost: (μ=9), tlačna čvrstoća: pribl. 2 MPa, kapilarno upijanje < 0,4 kg/m2 *h-0,5. Proizvod se nanosi nehrđajućim gleterom, u jednom ili više slojeva, a nakon ugradnje prvog sloja može se isprati da se istakne struktura dodanog granulata.

Nakon potpunog sušenja, podlogu učvrstiti nanošenjem RÖFIX PP 211 silikatnog učvršćivača na bazi litij vodenog stakla i specijalnih organskih dodataka. Ovaj učvršćivač odlično prodire u strukturu podloge, bezbojan je, sa smanjenom emisijom štetnih tvari, ne sadrži otapala ni konzervanse. Nanositi ujednačeno preko cijele podloge prikladnim kistom, valjkom ili četkom. Treba pripaziti da nakon ugradnje i sušenja površina ne ostane sjajna.

Na TIS se ugrađuje RÖFIX PP 405 HYDROPHOB silikonska zaštita s izrazito hidrofobirajućim djelovanjem. Materijal je bezbojan. Nanosi se na dovoljno suhu podlogu prikladnom četkom i valjkom, metodom „svježe na svježe“ jednoliko preko cijele površine pokretima od dolje prema gore.