Koji su mogući uzroci izbljeđivanja boje na fasadama?

RAZLIČITI UTJECAJI

Fasadne površine izložene su različitim utjecajima iz okoline. Sunce, oborine i kondenzat ostavljaju tragove, jednako kao i promjena temperature i utjecaj štetnih tvari. Pri tome vrijedi: što je ton boje tamniji, istrošenost je uočljivija. Osim navedenog, postoji još jedan, manje poznat, uzrok izbljeđivanja fasada. Radi se o  „iscvjetavanju (eflorescencija) kreča iz cementa u završni sloj“.

NE IZGARANJE VAPNENCA

Cement, kao sastavni su dio mortova za lijepljenje i armiranje, se u posljednjih nekoliko godina, radi zaštite okoliša, proizvodi pri znatno nižoj temperaturi nego prije, čime dolazi do pojave neizgaranja vapnenca. U fazi sušenja, nakon armiranja fasadnih površina,  dolazi do reakcije u kojoj se višak kreča veže za vlagu i prodire na površinu. Vlaga, bilo u obliku kiše ili kondenzacije prodire kroz kapilarne pore i djelomično razgrađuje kreč. Na ovaj način stvara se otopina kreča u vodi koja izbija na površinu fasade gdje nakon isparavanja vode ostaju bijele mrlje. Problem će se svakako pojaviti ako se armiranje odvijalo dvoslojno, pa se stoga i preporučuje njegovo izbjegavanje.

RJEŠENJE PROBLEMA


Rješenje problema je u RÖFIX Aktivnom predpremazu PREMIUM, koji se premazuje prije nanošenja završnog maltera na fasadu.

RÖFIX  Aktivni predpremaz PREMIUM stabilizira nevezani kreč na površini armirnog sloja te sprječava njegovo izbijanje na površini završnog maltera.

On je ujedno i jedino rješenje sanacije fasada kod koji je došlo do pojave iscvjetavanja vapna. Uz navedeno, RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM je najbolja priprema podloge, da bude idealno primjenjiva za predstojeće završne žbuke, a ujedno štiti od nastanka algi i gljivica.
 

ODRŽAVANJE FASADE


Izbljeđivanje boje samo je jedna od vidljivih šteta koje nastaju tijekom godina, ako se nisu slijedili savjeti za fasadu niti pratile smjernice.

Valja naglasiti, da se s kvalitetnim održavanjem fasade proces starenja znatno može usporiti.