Pukotine na fasadama

Pukotine na fasadi? Bez panike, mi ćemo Vam pomoći

Pukotine na fasadi su nažalost česta i neugodna pojava. Ne samo da imaju ružan estetski faktor, još gora činjenica jest da oslabljuju Vaše zidove, kroz pukotine može ući npr. voda i oslabiti čvrstoću konstrukcije. Pukotine možete učinkovito sanirati pomoću proizvoda iz našeg RÖFIX asortimana proizvoda za ovu vrstu problema. 

NAJPRIJE UZROK
Prilikom pojave pukotine na fasadi mora se utvrditi točan uzrok nastanka. Pritom u obzir treba uzeti širinu, izgled i vrijeme nastanka pukotina.

Uzroci nastajanja pukotina mogu se pronaći ili u nepravilnoj izvedbi ili su uvjetovani vanjskim mehaničkim i hidrotermičkim utjecajima. Važno je utvrditi, da li zapravo pukotine predstavljaju manjkavosti i da li je uopće potreban popravak.

PUKOTINE NA FASADI UVJETOVANE ŽBUKOM

Uzrok njihova nastajanja treba tražiti u izvođenju žbuke ili (ne)prikladnosti žbuke.

Pukotine uslijed spuštanja

Pukotine uslijed spuštanja

To su većinom 10 do 20 cm duge horizontalne pukotine. Širine pukotina mogu biti do 3 mm. Praznine se mogu pojaviti u području donjeg završetka pukotine.

One nastaju nakon predebelog nanosa žbuke u jednom sloju, u slučaju loše prionjivosti na slabo upojnoj ili mokroj podlozi, u slučaju preduge obrade površine žbuke ili nanošenja žbuke rjeđe konzistencije. Pukotine na fasadi uslijed spuštanja saniraju se ako iza njih postoji šupljina. Šupljine se moraju odstraniti, pukotine izdubiti kako bi se proširile, a praznine zapuniti novom žbukom, npr. RÖFIX Renoplus®.

Pukotine uslijed skupljanja

Pukotine uslijed skupljanja

Nastaju uslijed skupljanja u podložnoj žbuci s razmakom čvorova od oko 20 cm i širinom pukotina do 0,5 mm. Ove pukotine na fasadi jako rijetko idu do podložne žbuke. Većinom nastaju 1 do 2 sata nakon nanošenja žbuke/maltera zbog prebrzog isušivanja. Rizik od stvaranja pukotina izbjegava se prikladnom, naknadnom njegom žbuke. Kod čistih vapnenih žbuka treba računati na pojavu ovih pukotina. Ako pukotine ne dolaze do podloge, tada ne utječu negativno na sustav žbuke. Nakon nanošenja završne žbuke, pukotine uslijed skupljanja se više ne javljaju.

Pukotine uslijed puzanja 

Pukotine uslijed puzanja 

Većinom imaju mrežastu strukturu ili strukturu slova “y” i rijetko su šire od 0,1 do 0,2 mm. One idu do podloge te se javljaju mjesecima, a u pojedinačnim slučajevima čak i godinama nakon žbukanja. Uzrok im se može pronaći u nepovoljnim uvjetima isušivanja, nedovoljnoj prionjivosti žbuke na podlogu, neprikladnoj žbuci ili nepoštivanju vremena sušenja. Ove pukotine u unutarnjim prostorima predstavljanju samo estetski nedostatak. Na fasadi mogu dovesti do posljedičnih šteta. Pukotine uslijed puzanja > 0,05 mm, na fasadnim dijelovima pod jakim klimatskim utjecajima, treba sanirati. Za to je prikladno nanošenje nove završne žbuke ili premaza armiranog vlaknima, npr. RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO

Kapilarne pukotine

Kapilarne pukotine

To su kratke, 0,05 do 0,1 mm široke pukotine nastale uslijed zaglađivanja, a javljaju se samo na površini. Takve pukotine nastaju uslijed zaglađivanja npr. pri ugradnji mineralnih završnih žbuka, kada se žbuka predugo obrađuje (previše veziva na površini). Pukotine uslijed zaglađivanja su doduše neestetske, ali u većini slučajeva ne predstavljaju nedostatak. Takve pukotine su često vidljive tek kada dio građevine ovlaži.

PUKOTINE UVJETOVANE PODLOGOM

Pukotine uvjetovane podlogom su pukotine koje se javljaju u podlozi žbuke. Javljaju se zbog promjene volumena, bubrenja, promjene dimenzije uslijed topline, korištenja različitih građevinskih materijala s različitim fizikalnim svojstvima kao što su deformiranja uslijed puzanja, toplinska provodljivost ili upojnost.

Rascjepne pukotine

Rascjepne pukotine

Rascjepne pukotine počinju kod pravokutnih otvora u zidu i većinom imaju dijagonalni oblik. One nastaju uslijed naprezanja koja dolaze od deformiranja podloge. U slučaju prebrzog isušivanja žbuke rascjepna pukotina može biti i pukotina uslijed puzanja. Rascjepne pukotine treba sanirati pomoću traka za premoštavanje pukotina.

Pukotine iz fuga podloge

Pukotine iz fuga podloge

Pukotine iz fuga podloga  pokazuju pravilnu sliku pukotina koje slijede fuge iz podloge. Širina im je između 0,05 i 0,15 mm. Njihov uzrok može biti u podlozi kao i u načinu ugradnje žbuke. Takve se pukotine javljaju prilikom žbukanja visokoizolacijskih zidnih elemenata. Fasade s pukotinama iz fuga < 0,2 mm se mogu dodatno obraditi nanošenjem armaturnog sloja, koji se sastoji od RÖFIX Renostar®-a/RÖFIX P50 Staklene mrežice za armiranje

Žbuker ne može isključiti rizik

Konstrukcijski uvjetovane pukotine nemaju nikakve veze s nanošenjem žbuke. Žbuker ne može isključiti rizik nastanka ovih pukotina niti ih spriječiti preventivnim djelovanjem. Pukotine koje dolaze iz konstrukcije uzrokovane su promjenama volumena nosive konstrukcije (slijeganje, progib, savijanje, puzanje i skupljanje). One nastaju zbog gibanja u podlozi nakon žbukanja. Prije definiranja mjera popravka, uvijek se mora ispitati i razjasniti, je li riječ o jednokratnoj deformaciji (stabilna pukotina) ili onima koje još traju ili se javljaju periodično (dinamička pukotina). Preporučuje se savjetovanje s građevinskim inženjerom. Za popravak konstrukcijski/statički uvjetovanih pukotina se uz RÖFIX Traku za premoštavanje pukotina, koriste i sustavi sa spiralnim sidrom, injektiranje u zid ili toplinska izolacija.

Imate pitanja? Obratite nam se s povjerenjem! Kliknite ovdje i ispunite kontaktni obrazac ili kontaktirajte naš stručni tim.