RÖFIX 530 Krečni unutrašnji malter/žbuka

Proizvod koji pomaže Vašim zidovima da lakše dišu

Na to koliko smo zdravi i kako se osjećamo u velikoj mjeri doprinosimo sami, a jedan od važnijih utjecaja je i okruženje u kojemu provodimo većinu našeg vremena - zatvorenim prostorima. O optimalnoj i zdravoj klimi treba treba razmišljati prilikom samog uređenja prostora, a jedno od rješenja na tome putu predstavlja krečni unutrašnji malter/žbuka RÖFIX 530. Primjenjuje se kao podložna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke, silikatne, silikonske ili žbuke na bazi umjetnih smola, na unutarnjim zidovima i stropovima. Može se koristiti na svim normalnim podlogama kao što su primjerice opeka, puna i šuplja opeka, cementni kamen, vapnenac te hrapavi beton.

Za zdravu mikroklimu u Vašem domu!

RÖFIX 530 Krečni unutrašnji malter/žbuka

Krečni unutrašnji malter/žbuka za moderno oblikovanje zidova. Na bazi bijelog kreča, krečnog pijeska i malo hidrauličnih dodataka.

Sastav:

 • Vapno
 • Bijeli cement (bez kromata)
 • Udio cementa <5%
 • Visokovrijedni lomljeni vapnenac
 • Bez umjetnih disperzivnih tvar

 

Prednosti RÖFIX 530:

 • Paropropusnost
 • Čišćenje i dezinfekcija zraka u prostoru
 • Visoka izdatnost
 • Moderna vapnena žbuka
 • Izvrsna obradivost
 • Strojna obrada

Uslovi obrade:

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5°C i iznad +30°C. Štititi od smrzavanja tijekom ugradnje i za vrijeme sušenja materijala (najmanje 7 dana).

Podloga:

Podloga mora biti suha, bez prašine, nesmrznuta, upojna, ravna, dovoljno gruba i nosiva, bez iscvjetavanja i razdjelnih sredstava koja stvaraju film kao što je oplatno ulje i sl. Ispitivanje podloge provodi se prema ÖNORM B3346 odn. DIN 18350 odn. SIA V242. Upute za ugradnju vrijede za zidove izvedene po normi uz pretpostavku da su fuge zatvorene. Otvorene fuge i udubljenja na zidovima prethodno treba zatvoriti odgovarajućim materijalom. Kod kritičnih podloga (npr. visoko porozni zidovi, porobeton, lagane ploče od drvene vune, montažne betonske ploče, XPS-R ploče i sl.) obratiti pažnju na posebne RÖFIX smjernice za malterisanje i proizvođačke smjernice za ugradnju.

Primjeri primjene

Villa Angelo

Vrsta objekta: Stambeno-turistički

Izvedba: 2015 - 2017