Struktura i komponente sistema

Toplinska izolacija ne samo da smanjuje gubitak energije u zimskom periodu, već omogućava da se u ljetnom periodu vaša kuća ne pregrijava. Postavljanjem toplinske izolacije s vanjske strane zida riješit će te i probleme s kondenzacijom pare (od kuhanja, tuširanja, sušenja odjeće) koji se javljaju zbog niske temperature zida, te nastanak gljivica i plijesni. Također će i toplinski ugođaj u prostoru biti bolji zbog povećane temperature zida. Na kvalitetu toplinske izolacije zidova utječe debljina izolacijskog sloja kao i toplinska provodljivost materijala λ (W/mK). Kao izolacijski materijali najčešće se koriste kamena i staklena vuna te polistiren (stiropor). Zato izaberite jedan od visokovrijednih RÖFIX termo-izolacionih sistema i osigurajte si kvalitetan životni prostor.

Termo-izolacioni sistemi:

RÖFIX IA 622 EPS - Termo-izolacioni sistem
RÖFIX LIGHT EPS - Termo-izolacioni sistem
RÖFIX POLY EPS - Termo-izolacioni sistem
RÖFIX W50 EPS - Termo-izolacioni sistem
RÖFIX RENETICS® SISTEM ZA SANACIJU TISA Termo-izolacioni sistem
RÖFIX STONEETICS® 50 s klinkerom
RÖFIX STONEETICS® 50 S MOZAIKOM Termo-izolacioni sistem
RÖFIX STONEETICS® 50 S KERAMIKOM Termo-izolacioni sistem
RÖFIX STONEETICS® 103 S UMJETNIM KAMENOM
RÖFIX STONEETICS® 103 S PRIRODNIM KAMENOM Termo-izolacioni sistem
RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Termo-izolacioni sistem od mineralne vune
RÖFIX SPEED (LIGHT) Termo-izolacioni sistem od lamela mineralne vune
RÖFIX CORKTHERM 040 Termo-izolacioni sistem od pluta
RÖFIX MINOPOR® 045 Termo-izolacioni sistem od mineralne pjene
RÖFIX WOFITHERM Termo-izolacioni sistem od drvenih vlakana