Odijelo čini čovjeka-malter čini kuću

Jedna od najvažnijih pretpostavki kvalitetne ugradnje materijala je dobra prionjivost žbuke na podlogu. U pravilu, podloga mora biti bez tragova prašine i čista. Labavi i nenosivi dijelovi se moraju ukloniti. Kod novogradnje se treba provjeriti da li betonski zidovi imaju tragove oplatnih ulja. U tom slučaju se zidovi moraju navlažiti. Ako oplatna ulja svejedno ostaju na površini, iste treba dodatno i temeljito oprati odgovarajućim sredstvom za čišćenje

Beton

Vidno mokre, vlažne, odnosno kondenzatom opterećene betonske površine ili beton s više od 3 % zaostale vlage, ne smiju se žbukati.

Sistem maltera na porobetonu

Veća oštećenja rubova, rupe i manje nejednakosti na podlozi potrebno je, najmanje tri dana, prije početka radova zapuniti RÖFIX 860 malter za šliceve ili materijalom koji će se koristiti za malterisanje te podlogu ohrapaviti. Malterisanje smije uslijediti najin dostatnog sušenja porobetona. Vlažni zid se ne smije malteriati. Prije nanošenja maltera, površina zida od porobetona mora se temeljito očistiti. Prašnjavi zid mora se na suho otprašiti. 

Sistemi maltera na standardnoj cigli i betonskim blokovima

Standardna cigla u pravilu imaju vrijednost toplinske provodljivosti λ design, mas ≥ 0,13 W/mK i/ili nazivnu vrijednost toplinskog otpora R design, mas < 2,9 W/m2K.

Sistemi maltera na visokoizolacijskoj cigli

Visokoizolacijska cigla u pravilu ima vrijednost toplinske provodljivosti λ design, mas < 0,13 W/mk i nazivnu vrijednost toplinskog otpora R design, mas ≥ 2,9 W/m2K.

Sistem maltera na izolacijskim elementima punjenih betonom (Mantelbeton)

Malterisanjem se smije započeti tek nakon dovoljnog sušenja zida (betonska jezgra i ovojnica). Zaostala vlaga izolacijskih tj. obložnih ploča smije iznositi maks. 15 % ukupne mase, a u jezgri betona zaostala vlaga ne smije prelaziti 5 % ukupne mase. Mjerenje zaostale vlage podloge vrši se Darr metodom. Uzorak mora biti min. veličine 100 cm². Mjerenje zaostale vlage u jezgri betona vrši se pomoću CM uređaja.

Sistem maltera na mješovitom zidu

Mješoviti zid predstavlja problematičnu podlogu, obzirom da se radi o materijalima različitih svojstava. Nije moguće dobiti homogenu podlogu te se mjestimice mogu javiti opterećenja. Ukoliko se podloga sastoji od različitih materijala koji se međusobno dodiruju u konstrukciji, važno je stvoriti prionjivu podlogu i spriječiti nastajanje pukotina koja se izvodi vezivnim mostom (npr. RÖFIX Renoplus®) i umetnutom staklenom mrežicom RÖFIX P50.

Stranica se učitava ...